Liceul „Gheorghe Şincai“ – Calea Șeban Vodă

COD LMI: B-II-m-B-19754
Content
Gallery
Reviews

Sursa: Călător prin România

Pe numele său actual Colegiul Național ,,Gheorghe Șincai”, clădirea adăpostește una dintre instituțiile de învățământ liceal de prestigiu din București.

Datorită numărului mare de elevi pe care Liceul ,,Matei Basarab” îl avea în anul 1890 s-a hotărât mutarea a două clase divizionare (I și II gimnaziu) într-o clădire din curtea Bisericii ,,Sfântul Gheorghe Vechi”. Anul următor, în anul 1891, situația a continuat, iar directorul Liceului ,,Matei Basarab” solicită înființarea unei a treia clase divizionare (III gimnaziu). Gh. Dem Teodorescu, ministrul de la acea vreme, este de acord. Problema însă nu este rezolvată, iar în câteva săptămâni directorul Liceului ,,Matei Basarab” revine cu o solcitare pentru înființarea unei alte clase divizionare (IV gimnaziu). De această dată cererea este respinză însă de Petru Poni, care îi ia locul la minister lui Gh. Dem Teodorescu, pe motiv că situația nu este critică și nu necesită a fi realizate modificări.

Anul următor, în anul 1892, este numit Take Ionescu în locul lui Petru Poni, moment în care directorul Liceului ,,Matei Basarab”, dl. Zossima Demarat face un nou raport pentru înființarea respectivei clase cerute în anul 1891. Ministrul este de acord, dar comunică cinstit faptul că Ministerul nu poate să asigure salariile noilor profesori până în aprilie 1893 deoarece această situație extraordinară nu fusese inclusă în bugetul anual. Acela este momentul în care un grup de inițiativă adună un număr considerabil de profesori care sunt dispuși să profeseze fără niciun salariu pentru aproape un an de zile. Lista profesorilor care vor presta gratis și cererea scrisă de înființare a clasei divizionare, a ajuns pe masa Regelui Carol I care, printr-un decret regal avea să înființeze Gimnaziul Clasic ,,Gheorghe Șincai”, prin decretul Nr. 3913, Monitorul Oficial nr. 204, 13(25) decembrie 1892, la pagina 5935.

Numele instituției a fost dat de către profesorul Nicolae R. Colceag, iar clădirea propriu zisă era compusă doar din corpul de clădire situat paralel cu Bulevardul Dimitrie Cantemir. În anul 1919, sub conducerea directorului Gheorghe Nedioglu, Gimnaziul Clasic devine Liceu.

Clădirea actuală a liceului începe să fie ridicată în anul 1924, având-o ca arhitectă pe Virginia Andreescu Haret. În anul 1928 elevii sunt mutați în noul corp de clădire. După reforma din august 1928 Liceul ,,Gheorghe Sincai” a fost numit Liceul de Băieți nr. 5. În aceeași clădire funcționa și Liceul de Fete nr. 9. Începând cu anul 1953 instituția devine Liceul de Fete nr. 21, iar Liceul de Băieți a devenit nr. 20 și au funcționat separat până în anul 1953, atunci când au fost comasate. Prin unirea celor două instituția capătă numele de Școala Medie mixtă nr. 20.

În anul 1956, la propunerea Ministerului Învățământului și Culturii, Școala Medie mixtă nr. 20 devine Școala Medie nr. 20 ,,Gheorghe Șincai”.

Lasă un comentariu