Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Ne bucurăm că ați arătat interes față de instituția noastră. Protecția datelor reprezintă o prioritate pentru Asociația ‘‘Călător prin România’’. Accesarea paginilor de internet ale Asociației ‘‘Călător prin România’’ se realizează fără transmiterea datelor cu caracter personal; însă, dacă o persoană vizată dorește să apeleze la servicii speciale prin intermediul paginii noastre, este posibil ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie necesară. Dacă este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal fără a exista o  bază legală, în general obținem consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal precum numele, adresa, adresa de email sau numărul de telefon al persoanei vizate va respecta întotdeauna prevederile Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), în concordanță cu prevederile regulamentului privind protecția datelor aplicabile Asociației ‘‘Călător prin România’’ specifice fiecărei țări în parte. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, instituția noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, amploarea și scopul colectării, utilizării și procesării datelor cu caracter personal. În plus, prin intermediul acestei declarații informăm persoanele vizate cu privire la drepturile pe care le au.

În calitate de operator de date cu caracter personal Asociația ‘‘Călător prin România’’ a implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale care să asigure o protecție completă a datelor cu caracter personal procesate prin intermediul acestei pagini web. Cu toate acestea, transmiterea datelor prin intermediul internetului poate, în principiu, să aibă lacune în ceea ce privește securitatea, astfel încât nu se poate garanta o protecție absolută. De aceea, orice persoană vizată este liberă să ne transmită datele cu caracter personal folosind căi alternative, precum telefonul.

 • Definiții

Declarația de protecție a datelor Asociației ‘‘Călător prin România’’ are la bază termenii folosiți de legislativul european în adoptarea Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR). Declarația noastră cu privire la protecția datelor ar trebui să poată fi citită și înțeleasă atât de către publicul larg, cât și de clienții și partenerii noștri. Pentru a asigura realizarea acestui lucru, am dori ca mai întâi să explicăm terminologia utilizată.

În cadrul acestei declarații de protecție a datelor folosim, printre alții, următorii termeni:

 • Date cu caracter personal

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 • Persoană vizată

„Persoana vizată” este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de operatorul responsabil de prelucrarea datelor.

 • Prelucrare

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 • Restricționarea prelucrării datelor

„Restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

 • Creare de profiluri

„Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

 • Pseudonimizare

„Pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

 • Operator

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

 • Persoană împuternicită de operator

„Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

 • Destinatar

„Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

 • Parte terță

„Parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

 • Consimțământ

„Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 • Numele și adresa operatorului

Operatorul pentru respectarea Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), a altor legi aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și altor regulamente legate de protecția datelor este:

Asociația ‘‘Călător prin România’’

Strada Piscului, Nr. 20, Bl. 40, Sc. B, Sector 4

Tel: 0732626763

Email: romaniantraveller@yahoo.com

Pagină de internet: https://travellerinromania.com/

Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului este:

Tănașcu Iulian

Strada Piscului, Nr. 20, Bl. 40, Sc. B, Sector 4

Tel: 0732626763

Email: romaniantraveller@yahoo.com

Pagină de internet: https://travellerinromania.com/

Orice persoană vizată poate, în orice moment, să ia legătura direct cu responsabilul nostru pentru protecția datelor cu privire la întrebări și sugestii referitoare la protecția datelor.

 • Module cookie

Paginile de internet ale Asociației ‘‘Călător prin România’’ utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fișiere text care sunt stocate în sistemul unui computer prin intermediul unui navigator web.

Multe site-uri și servere folosesc module cookie, iar multe module cookie conțin un așa-numit ID. Un ID este identificatorul unic al modulului cookie. Acesta constă dintr-un șir de caracter prin intermediul căruia serverele și paginile de internet pot fi atribuite navigatorului web în care a fost stocat modulul cookie. Acest lucru le permite serverelor și paginilor de internet vizitate să diferențieze între navigatorul folosit de persoana vizată de alte navigatoare web care conțin alte module cookie. Un navigator web poate fi recunoscut și identificat prin folosirea unui ID unic.

Prin folosirea modulelor cookie, Asociația ‘‘Călător prin România’’ le poate oferi utilizatorilor acestei pagini de internet mai multe servicii ușor de utilizat, lucru care nu ar fi posibil în absența opțiunii modulelor cookie.

Prin intermediul unui modul cookie, informația și ofertele de pe pagina noastră pot fi optimizate în funcție de interesul utilizatorului. Modulele cookie ne permit, după cum am menționat mai sus, să recunoaștem utilizatorii paginii noastre pentru a face mai ușoară utilizarea acesteia.  Un utilizator care folosește module cookie nu trebuie să introducă datele de acces de fiecare dată când accesează pagina, deoarece sarcina este preluată de pagină, iar modulul cookie este stocat de sistemul computerului utilizatorului. Un alt exemplu este modulul cookie al unui coș de cumpărături dintr-un magazin online. Magazinul online „își amintește” articolele plasate de client în coșul virtual de cumpărături prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice descărcarea de module cookie prin intermediul paginii noastre prin configurarea corespunzătoare a navigatorului web, refuzând, astfel, definitiv, descărcarea de module cookie. În plus, modulele cookie deja descărcate pot fi șterse în orice moment prin intermediul navigatorului web sau al altor programe. Acest lucru este posibil în toate navigatoarele web. Dacă persoana vizată dezactivează modulele cookie din navigatorul web utilizat, nu vor putea fi utilizate toate funcțiile paginii noastre.

 • Colectarea datelor și informațiilor cu caracter general

Pagina de internet a Asociației ‘‘Călător prin România’’ colectează o serie de date și informații cu caracter general atunci când persoana vizată sau sistemul automatizat solicită accesul pe pagină. Aceste date și informații cu caracter general sunt stocate în fișierele de autentificare de pe server. Pot fi colectate informații referitoare la: (1) tipul și versiunea navigatorului web utilizat, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de acces, (3) pagina de internet de pe care un sistem de acces ajunge pe pagina noastră (așa-numiții refereri), (4) subpaginile noastre de internet, (5) data și ora la care a fost accesată pagina noastră, (6) o adresa de protocol interrețea (adresă IP), (7) furnizorul de internet al sistemului de acces și (8) orice alte date și informații similare care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre informatice.

Atunci când utilizează aceste date și informații cu caracter general, Asociația ‘‘Călător prin România’’ nu trage concluzii cu privire la persoana vizată. Aceste informații sunt mai degrabă necesare pentru (1) furnizarea optimă a conținutului paginii noastre, (2) optimizarea conținutului paginii noastre, cât și a reclamelor, (3) asigurarea viabilității pe termen lung a sistemelor informatice și a tehnologiei paginii   de internet și (4) oferirea informațiilor necesare autorităților atunci când este necesară urmărirea penală în eventualitatea unui atac cibernetic. Astfel, Asociația ‘‘Călător prin România’’ analizează statistic datele și informațiile colectate, respectând anonimatul utilizatorilor, cu scopul de a crește nivelul protecției și securității datelor organizației noastre și de a asigura un nivel optim al protecției datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime stocate în fișierele jurnal de pe server sunt stocate separat de datele cu caracter personal oferite de persoana vizată.

 • Înregistrarea pe pagina noastră

Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe pagina operatorului, cu furnizarea de date cu caracter personal. Natura datelor cu caracter personal oferite operatorului este determinată de poarta de intrare folosită pentru înregistrare.  Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate pentru a fi folosite doar de operator, în desfășurarea activității acestuia. Operatorul poate solicita transferul datelor către unul sau mai mulți împuterniciți (cum ar fi serviciul de curierat) care vor folosi datele cu caracter personal în a realiza servicii în interesul exclusiv al operatorului.

La înregistrarea pe pagina operatorului sunt, de asemenea, stocate adresa IP – repartizată de furnizorul de internet (ISP) și folosită de persoana vizată – data și ora înregistrării. Stocarea acestor informații se realizează deoarece aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor comise. Stocarea acestor date este necesară pentru siguranța operatorului. Acestea nu sunt transmise unor terțe părți decât dacă există o obligație legală de a le transmite, sau dacă transmiterea informațiilor are ca scop urmărirea penală.

Înregistrarea persoanei vizate, cu oferirea de bunăvoie a datelor cu caracter personal, are ca scop să permită operatorului să îi ofere persoanei vizate conținut sau servicii oferite doar utilizatorilor înregistrați din cauza naturii problemei în cauză. Persoanele înregistrate sunt libere să modifice în orice moment datele cu caracter personal oferite la înregistrare, și le pot chiar elimina definitiv din baza de date a operatorului.

Operatorul va oferi în orice moment informații la cerere fiecărei persoane vizate cu privire la datele cu caracter personal stocate cu privire la ea. În plus, operatorul va corecta sau va șterge datele cu caracter personal la solicitarea persoanei vizate, atâta timp când nu există prevederi legale referitoare la perioada de stocare. Pentru realizarea acestei sarcini, toți angajații operatorului sunt la dispoziția persoanei vizate în calitate de persoane de contact.

 • Abonarea la buletinele noastre informative

Pe pagina de internet a Asociației ‘‘Călător prin România’’, utilizatorilor li se oferă oportunitatea de a se abona la buletinul informativ al instituției noastre. Poarta de intrare folosită pentru acest scop determină ce date cu caracter personal sunt transmise ca și momentul în care buletinul informativ îi este solicitat operatorului.

Asociația ‘‘Călător prin România’’ își informează clienții și partenerii în mod regulat prin intermediul unui buletin informativ. Buletinul informativ poate fi primit de persoanele vizate doar dacă (1) persoana vizată are o adresă de email validă și (2) persoana vizată se abonează pentru primirea buletinului informativ. Din considerente legale, pe adresa de email înregistrată de o persoană vizată va fi trimis un email de confirmare pentru trimiterea buletinului informativ. Acest email de confirmare este folosit pentru a dovedi dacă utilizatorul adresei de email, în calitate de persoană vizată, este autorizat să primească buletinul informativ.

Odată cu abonarea la newsletter sunt, de asemenea, stocate atât adresa IP a computerului, repartizată de furnizorul de internet (ISP) și folosită de persoana vizată în momentul înregistrării, cât și data și ora înregistrării. Stocarea acestor informații este necesară pentru a înțelege (posibila) utilizarea abuzivă ulterioară a adresei de email a persoanei vizate, fiind folosite pentru protecția juridică a operatorului.

Datele cu caracter personal colectate în timpul procesului de abonare la buletinul informativ vor fi utilizate doar pentru a trimite buletinul nostru informativ. În plus, abonații la buletinul informativ pot fi informați prin email, dacă acest lucru este necesar pentru administrarea serviciului de distribuire a buletinului informativ sau a abonatului în cauză. Astfel de situații pot apărea în cazul modificării informațiilor din buletinul informativ sau a unor modificări de ordin tehnic. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul serviciului de distribuire a buletinului informativ nu sunt transmise unor terțe părți. Abonamentul la buletinul nostru informativ poate fi anulat în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată le-a oferit pentru trimiterea buletinului informativ poate fi revocat în orice moment. Pentru revocarea consimțământului este disponibil un link, în fiecare buletin informativ. Este, de asemenea, posibilă anularea abonamentului la buletinul informativ în orice moment, direct de pe pagina de internet a operatorului, sau solicitarea îi poate fi transmisă pe o altă cale.

 • Urmărirea buletinului informativ

Buletinul informativ al Asociației ‘‘Călător prin România’’ conține așa-numiți pixeli de urmărire a conversiilor. Un pixel de urmărire este o imagine în miniatură încorporată în astfel de email-uri trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor jurnal. Aceștia permit realizarea unei analize statistice a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Datorită pixelului de urmărire, Asociația ‘‘Călător prin România’’ poate verifica dacă și când un anumit email a fost deschis de o persoană vizată și care dintre link-urile din interiorul email-ului au fost accesate.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul pixelilor de urmărire din interiorul buletinului informativ sunt stocate și analizate de operator pentru a optimiza distribuirea buletinului informativ și pentru adaptarea conținutului viitoarelor buletine informative la interesele persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise unei terțe părți. Persoanele vizate au, în orice moment, dreptul de a revoca consimțământul acordat prin intermediul procedurii de verificare a abonării la buletinul informativ. După revocarea consimțământului, operatorul va șterge aceste date cu caracter personal. Asociația ‘‘Călător prin România’’ consideră dezabonarea de la buletinul informativ ca fiind o revocare a consimțământului de utilizare a datelor cu caracter personal.

 • Posibilitatea de contactare prin intermediul paginii de internet

Pagina de internet a Asociației ‘‘Călător prin România’’ conține informații care permit contactarea rapidă a instituției noastre prin intermediul unui formular de contact, cât și comunicarea directă, fiind inclusă o adresă de email. Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin email sau prin intermediul formularului de contact, datele cu caracter personal transmise de persoana vizată sunt stocate în mod automat. Aceste date cu caracter personal transmise în mod voluntar operatorului de către o persoană vizată sunt stocate pentru prelucrare sau pentru contactarea persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu sunt transmise unei terțe părți.

 • Ștergerea și blocarea regulată a datelor cu caracter personal

Operatorul va prelucra și va stoca datele cu caracter personal ale persoanei vizate doar pentru perioada necesară pentru atingerea obiectivului stocării sau pentru perioada prevăzută de legislativul european sau de alte legislative prin intermediul legilor și regulamentelor care vizează persoana vizată.

Dacă motivul pentru care s-au stocat datele încetează să mai existe sau dacă perioada de stocare prevăzută de legislativul european sau de un alt legislativ s-a scurs, datele cu caracter personal sunt blocate sau șterse în mod regulat, în conformitate cu prevederile legale.

 • Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul la confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de legislativul european de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc. Dacă o persoană vizată dorește să își exercite acest drept la confirmare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

b) Dreptul la acces

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de legislativul european de a obține din partea operatorului informații gratuite cu privire la stocarea datelor sale cu caracter personal și o copie a acestora. În pus, directivele și reglementările europene garantează accesul persoanei vizate la următoarele informații:

  • scopurile procesării;
  • categoriile de date cu caracter personal vizate;
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
  • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
  • existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
  • existența dreptului de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
  • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
  • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22, alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În plus, în cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată. În acest caz, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate referitoare la transfer.

Dacă o persoană vizată dorește să își exercite acest drept la acces, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

c) Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de legislativul european de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dacă o persoană vizată dorește să își exercite acest drept la rectificare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

d) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de legislativul european de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive, atâta timp cât prelucrarea datelor nu este necesară:

  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) a Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) al Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR);
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) al Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR).

Dacă se aplică una dintre situațiile menționate, iar o persoană vizată dorește să ceară ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Asociația ‘‘Călător prin România’’, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al Asociației ‘‘Călător prin România’’ se va asigura că cererii de ștergere a datelor cu caracter personal îi este dat curs fără întârziere.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul Articolului 17 alineatul (1), să le șteargă,  operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal, atâta timp cât nu este necesară prelucrarea acestora. Un angajat al Asociației ‘‘Călător prin România’’ va face demersurile necesare pentru cazuri particulare.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de legislativul european de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

  • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care persoana vizată se găsește în una dintre situațiile menționate mai sus și dorește să solicite restricționarea procesării datelor cu caracter personal stocate de Asociația ‘‘Călător prin România’’, aceasta poate contacta, în orice moment, orice angajat al operatorului.  Un angajat al Asociației ‘‘Călător prin România’’ va face demersurile necesare pentru restricționarea prelucrării.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de legislativul european de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aceasta are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atâta timp cât (a)  prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); și (b)  prelucrarea este efectuată prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul articolului 20 alineatul (1) al Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, iar făcând acest lucru nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Pentru a se folosi de acest drept la rectificare, persoana vizată poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al Asociației ‘‘Călător prin România’’.

g) Dreptul la opoziție

În orice moment, fiecare persoană vizată are dreptul garantat de legislativul european de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Asociația ‘‘Călător prin România’’ nu va mai prelucra datele cu caracter personal ale persoanei care se opune, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociația ‘‘Călător prin România’’ are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. Dacă persoana vizată se opune prelucrării datelor de  către Asociația ‘‘Călător prin România’’ având drept scop marketingul direct, Asociația ‘‘Călător prin România’’ nu va mai prelucra datele cu caracter personal pentru îndeplinirea acestor obiective.

În plus, din motive legate de situația sa particulară, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către Asociația ‘‘Călător prin România’’ în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) al Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul la opoziție, persoana vizată poate contacta orice angajat al Asociației ‘‘Călător prin România’’. În plus, persoana vizată este liberă, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, să își exercite dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

h) Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Fiecare persoană vizată are dreptul garantat de legislativul european de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, atâta timp cât decizia (1) nu  este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date, (2) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate sau (3)  are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate, Asociația ‘‘Călător prin România’’ va pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dacă persoana vizată dorește să își exercite drepturile legate de procesul decizional individual automatizat, aceasta poate în orice moment să contacteze orice angajat al Asociației ‘‘Călător prin România’’.

i) Dreptul de retragere a consimțământului pentru protecția datelor

Fiecare persoană vizată are, în orice moment, dreptul garantat de legislativul european de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă o persoană vizată dorește să își exercite dreptul de a-și retrage consimțământul aceasta poate în orice moment să contacteze orice angajat al Asociației ‘‘Călător prin România’’.

 • Protecția datelor pentru cererile de angajare și proceduri de prelucrare

Operatorul va colecta și prelucra informații cu caracter personal ale candidaților cu scopul prelucrării cererilor. Și prelucrarea poate fi realizată pe computer. Aceasta este în mod deosebit situația în care un candidat depune documentele necesare pentru completarea dosarului de înscriere prin email sau prin intermediul unui formular online de pe pagina de internet a operatorului. Dacă operatorul încheie un contract de angajare cu un candidat, informațiile transmise vor fi stocate pentru prelucrarea raportului de muncă în concordanță cu prevederile legale.

Dacă operatorul nu încheie un contract de angajare cu candidatul, documentele vor fi șterse în mod automat la două luni după trimiterea înștiințării cu privire la refuz, dacă ștergerea nu este în opoziție cu niciun alt interes legitim al operatorului.  În acest context, un alt interes legitim poate fi datoria de a motiva procedura de selecție, în temeiul Legii egalității de tratament.

 • Prevederi legate de protecția datelor și utilizarea Facebook

Pe această pagină de internet, operatorul a integrat componente Facebook. Facebook este o rețea socială.

O rețea socială este un loc pentru întâlniri sociale pe internet, o comunicare online care le permite utilizatorilor să comunice unii cu alții și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi ca platformă pentru schimbul de opinii și experiențe, sau poate permite comunității online să ofere informații personale sau de afaceri. Facebook permite utilizatorilor rețelei sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să stabilească relații prin intermediul cererilor de prietenie.

Operatorul Facebook este Facebook, Inc., din 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite. Pentru persoanele care nu trăiesc în Statele Unite sau Canada, operatorul este Facebook Ireland Ltd., din 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Cu fiecare accesare a unei pagini de pe această pagină de internet gestionată de operatori și în care a fost incorporată o componentă Facebook (plugin-uri Facebook), navigatorul web al sistemului informatic al persoanei vizate este în mod automat solicitat să descarce de pe Facebook componenta Facebook corespunzătoare.  O scurtă prezentare a tuturor plugin-urilor Facebook poate fi consultată la developers.facebook.com/docs/plugins/.  În cursul acestei proceduri, Facebook primește informații cu privire la sub-pagina care a fost vizitată de persoana vizată în cadrul paginii noastre de internet.

Dacă persoana vizată este conectată în același timp la Facebook, Facebook detectează cu fiecare solicitare trimisă de aceasta paginii noastre – și pe întreaga durată a vizitei ei pe pagina noastră – ce sub-pagină din cadrul paginii noastre de internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și sunt asociate cu contul de Facebook al persoanei vizate. Dacă persoana vizată selectează unul dintre butoanele Facebook integrate în pagina noastră, cum ar fi butonul „Apreciază”, sau dacă persoana vizată transmite un comentariu, Facebook asociază aceste informații contului de Facebook al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.

Facebook primește întotdeauna, prin intermediul componentei Facebook, informații despre o vizită a persoanei vizate pe pagina noastră, dacă aceasta este conectată la Facebook în timp ce ne vizitează pagina. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată selectează sau nu o componentă Facebook. Dacă persoana vizată nu dorește transmiterea acestor informații către Facebook, aceasta poate fi prevenită prin deconectarea de la contul de Facebook înainte de a vizita pagina noastră de internet.

Politica de utilizare a datelor publicată de Facebook, disponibilă la facebook.com/about/privacy/, oferă informații cu privire la modul în care Facebook colectează, prelucrează și utilizează datele cu caracter personal. În plus, tot acolo sunt explicate și opțiunile de configurare oferite de Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. Pe lângă acestea, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare a contului pentru a permite eliminarea transmiterii de date către Facebook. Persoana vizată poate folosi aceste aplicații pentru a elimina transmiterea de date către Facebook.

 • Prevederi legate de protecție a datelor și utilizarea Google Analytics (cu funcția de anonimizare)

Pe această pagină de internet operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web constă în colectarea și analizarea datelor despre comportamentul utilizatorilor pe paginile de internet. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre pagina de internet de pe care a venit o persoană (așa-numitul referer), despre subpaginile vizitate, sau cât de des și pentru cât timp a fost vizualizată o subpagină. Analiza web este utilizată în special pentru optimizarea unei pagini de internet și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., din 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite.

Pentru analiza web prin intermediul Google Analytics, operatorul utilizează aplicația ” „_gat. _anonymizeIp”. Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la internet a persoanei vizate este prescurtată de Google și transformată în anonimă atunci când aceasta accesează paginile noastre de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe pagina noastră de internet. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea paginii noastre și pentru a genera rapoarte online cu privire la activitatea pe pagina noastră și să le furnizeze alte servicii legate de utilizarea paginii noastre.

Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Ce este un modul cookie am explicat mai sus. Prin plasarea modului cookie, Google poate analiza modul în care este utilizată pagina noastră. La fiecare vizitare a unei subpagini a paginii noastre de internet gestionate de operator și în care a  fost integrată o componentă Google Analytics, navigatorul web din sistemul informațional al persoanei vizate trimite automat date prin intermediul componentei Google Analytics în scopul publicității online și al transmiterii acestora către Google. În cursul acestei proceduri, compania Google primește informații referitoare la informații cu caracter personal precum adresa IP a persoanei vizate, care este folosită de Google, printre altele, pentru a înțelege de unde provin utilizatorii și clicurile.

Modulul cookie este folosit pentru a stoca informații precum momentul și locul din care s-a accesat pagina, și frecvența vizitelor persoanei vizate pe pagina noastră. Cu fiecare vizită pe pagina noastră de internet, asemenea date cu caracter personal, inclusiv adresa IP folosită de persoana vizată pentru a se conecta la internet, vor fi transmise companiei Google din Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal unei terțe părți.

După cum s-a menționat mai sus, persoana vizată poate preveni în orice moment configurarea modulelor cookie prin intermediul paginii noastre prin configurarea corespunzătoare a navigatorului web utilizat și, prin urmare, să refuze descărcarea modulelor cookie. O astfel de configurare a navigatorului web utilizat ar împiedica Google Analytics să descarce un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul navigatorului web sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a împiedica colectarea datelor generate de Google Analytics prin intermediul acestei pagini de internet, precum și de a împiedica prelucrarea acestora de către Google și de a exclude astfel de date. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on pentru navigatorul web de la tools.google.com/dlpage/gaoptout și să îl instaleze. Acest add-on spune Google Analytics, prin intermediul unui JavaScript, că nicio informație cu privire la vizitarea diferitelor pagini de internet nu poate fi transmisă către Google Analytics. Instalarea add-ons este considerată de Google a fi o obiecție la colectarea și prelucrarea datelor. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau reinstalat, persoana vizată trebuie să reinstaleze add-on-urile pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă add-on a fost dezinstalat de persoana vizată sau de orice altă persoană sau este dezactivat, acesta poate fi reinstalat sau reactivat.

Mai multe informații și prevederi ale Google referitoare la protecția datelor sunt disponibile la www.google.com/intl/en/policies/privacy/ și la www.google.com/analytics/terms/us.html. Alte informații cu privire la Google Analytics sunt disponibile la www.google.com/analytics/.

 • Prevederi legate de protecția datelor și utilizarea Twitter

Pe această pagină de internet, operatorul a integrat componente Twitter. Twitter este un serviciu multilingv de microblogging pe care utilizatorii pot publica și distribui așa-numitele „tweet-uri”, cum ar fi mesajele scurte limitate la 140 de caractere. Aceste mesaje scurte pot fi citite de oricine, chiar și de cei care nu sunt conectați la Twitter.  „Tweet-urile” sunt, de asemenea, afișate abonaților la conținutul unui anumit utilizator. Acești abonați sunt alți utilizatori de Twitter care urmăresc ceea ce publică un anumit utilizator. În plus, Twitter vă permite să vă adresați unui public larg prin intermediul etichetelor, linkurilor sau opțiunii de a redistribui un anumit „tweet”.

Operatorul Twitter este Twitter, Inc., din 1355 Market Street, ap. 900, San Francisco, CA 94103, Statele Unite.

Cu fiecare accesare a unei pagini de pe această pagină de internet gestionată de operator și în care a fost incorporată o componentă Twitter (butonul Twitter), navigatorul web al sistemului informatic al persoanei vizate este în mod automat solicitat să descarce componenta Twitter corespunzătoare.  Mai multe informații cu privire la butoanele Twitter sunt disponibile la about.twitter.com/de/resources/buttons.  În cursul acestei proceduri, Twitter primește informații cu privire la sub-pagina care a fost vizitată de persoana vizată în cadrul paginii noastre de internet. Scopul integrării componentei Twitter este de a retransmite conținutul acestei pagini, permițându-le utilizatorilor să prezinte această pagină de internet lumii digitale și să ducă la creșterea numărului vizitatorilor noștri.

Dacă persoana vizată este conectată în același timp la Twitter, Twitter detectează cu fiecare solicitare trimisă de aceasta paginii noastre – și pe întreaga durată a vizitei ei pe pagina noastră – ce sub-pagină din cadrul paginii noastre de internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Twitter și sunt asociate cu contul de Twitter al persoanei vizate. Dacă persoana vizată selectează unul dintre butoanele Twitter integrate în pagina noastră, Twitter asociază aceste informații contului de Twitter al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.

Twitter primește informații despre o vizită a persoanei vizate pe pagina noastră prin intermediul componentei Twitter, dacă aceasta este conectată la Twitter în timp ce ne vizitează pagina. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată selectează sau nu o componentă Twitter. Dacă persoana vizată nu dorește transmiterea acestor informații către Twitter, aceasta poate fi prevenită prin deconectarea de la contul de Twitter înainte de a vizita pagina noastră de internet. Prevederile Twitter cu privire la protecția datelor pot fi consultate la: twitter.com/privacy.

 • Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6 (1) al Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR) servește drept bază legală pentru operațiunile de prelucrare a datelor pentru un anumit scop pentru care obținem consimțământul. Dacă procesarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a executa un contract la care persoana vizată este parte, cum sunt, de exemplu, operațiunile de prelucrare necesare furnizării de bunuri sau servicii, prelucrarea se face pe baza articolului 6 alineatul (1) litera b a Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR). Același lucru este valabil și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru luarea măsurilor precontractuale, cum ar fi demersurile care privesc bunurile sau serviciile noastre. Dacă instituția noastră are obligația legală de a prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi pentru respectarea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza articolului 6 (1) lit. c a Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR). În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi, de exemplu, cazul unui vizitator rănit în instituția noastră, iar numele, vârsta, datele referitoare la asigurarea de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital, sau unei terțe părți. Atunci, prelucrarea s-ar realiza pe baza articolului 6 (1) lit. d a Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR). În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) lit. f a Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR). Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară pentru interesele legitime ale instituției noastre sau ale unei terțe părți, cu excepția cazului în care acestea nu sunt mai puțin importante decât interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei și care necesită protecția datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt permise pentru că au fost menționate în mod specific de legislativul european, care a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47, propoziția 2 din Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date).

 • Interese legitime ale unui operator sau ale unei terțe părți

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe baza articolului 6 (1) lit. f a Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), interesul nostru legitim este de a ne desfășura activitatea urmărind bunăstarea tuturor angajaților și a beneficiarilor noștri.

 • Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal respectă perioada de stocare prevăzută de reglementările în vigoare. După expirarea termenului, datele corespunzătoare sunt șterse, cu excepția cazurilor în care acestea mai sunt necesare pentru respectarea prevederilor unui contract sau pentru inițierea unui contract.

 • Furnizarea de date cu caracter personal ca obligație legală sau contractuală; Cerință necesară pentru încheierea unui contract; Obligația persoanei vizate de a oferi date cu caracter personal; Posibile consecințe ale nefurnizării acestor date

Dorim să clarificăm faptul că furnizarea de date cu caracter personal este parțial cerută de lege (cum ar fi cazul reglementărilor fiscale) sau poate rezulta din dispoziții contractuale (cum ar fi informațiile referitoare la partenerul contractual). Uneori poate fi necesară încheierea unui contract conform căruia persoana vizată ne oferă date cu caracter personal pe care urmează să le prelucrăm. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când instituția noastră semnează un contract cu ea.   Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință imposibilitatea încheierii contractului cu persoana vizată. Înainte de a furniza date cu caracter personal, persoana vizată trebuie să contacteze orice angajat, iar acesta îi va spune dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau prin contract, sau dacă este necesară încheierea contractului, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie și care sunt consecințele nefurnizării lor.

 • Existența unui proces decizional automatizat

Ca instituție responsabilă, nu apelăm la procese decizionale sau creări de profiluri automatizate.