Politica GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Introducere

Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi și ne străduim să oferim un nivel ridicat de protecție în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În cadrul UE/SEE, din mai 2018 se aplică Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

În conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, Asociația ,,Călător prin România’’ este responsabilă cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este descris mai jos. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste informații sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, așa cum este prezentat mai jos, contactați Asociația ,,Călător prin România’’.

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 • Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Termenul „date cu caracter personal” se referă la informații care, în mod direct sau indirect, se pot referi la dumneavoastră în calitate de persoană fizică. Exemple de astfel de date sunt detalii de identificare (precum: numele și prenumele, imaginea, numărul personal de identificare,adresa, numărul de telefon personal sau de muncă, titlul/funcția deținute, angajatorul, și/sau alte date de identificare), participările la concursuri și/sau sondaje, selecțiile făcute, comportamentul sau adresa IP.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la orice acțiune la care noi sau o terță parte ne-am angajat privind datele cu caracter personal, cum ar fi, fără să se limiteze la colectarea, înregistrarea, corectarea, stocarea și stergerea acestora.

 • Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopuri specificate și nu vor fi prelucrate ulterior în niciun alt scop care depășește aceste scopuri.

În cadrul Asociației ,,Călător prin România’’, prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le-ați oferitîn scopul promovării dumneavoastră în cadrul proiectelor noastre sau în cazul în care sunteți sursă în cadrul unei documentații, precum și pentru furnizarea de informații și servicii în legătură cu astfel de solicitări de informații și acorduri.

Imaginile cu dumneavoastră din cadrul proiectelor noastre vor fi preluate cand în timpul proiectelor realizate de Asociația ,,Călător prin România’’ sau în cadrul proiectelor la care aceasta ia parte, cu scopul de a asigura securitatea personalului si a bunurilor noastre, potrivit legislatiei aplicabile. De asemenea, numele și detaliile de contact vor fi prelucrate în cazul în care acestea sunt prevăzute ca detalii de contact în situații de urgență de către voluntarii noștri.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate, de asemenea, printre altele, pentru trimiterea de informații și materiale referitoare la produsele și serviciile noastre și actualizări. În cazul în care nu doriți să primiți informații și materiale și/sau alte oferte, vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile de contact de mai jos.Vom utiliza datele dumneavoastră personale și atunci când veți completa unul dintre sondajele sau chestionarele noastre.

Cand veti fi in relatii de parteneriat cu noi sau in procese de negociere, reprezentandu-ne in fata autoritatilor sau institutiilor publice si, mai general, cand veti fi un intermediar pentru terti pentru noi, datele dumneavoastra. personale vor fi preluate pentru ca Asociația ,,Călător prin România’’ sa inceapa procesul de verificări privind etica.

Dacă este necesar, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru soluționarea litigiilor: acest lucru implică formularea de și apărarea împotriva pretențiilor în fața instanțelor de judecată sau a altor autorități publice sau a entităților abilitate să soluționeze litigiile, în cazul în care faceți parte din partenerii noștri.

De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a îmbunătăți experiența de navigare a utilizatorilor site-ului nostru: reținem preferințele utilizatorilor și obiceiurile de navigare cu scopul de a furniza informații relevante pentru vizitele ulterioare ale site-ului; adaptarea site-ului la dispozitivul utilizatorului și soluționarea problemelor pe care dispozitivul utilizatorului le întâmpină atunci când accesează site-ul.

În cele din urmă, datele cu caracter personal sunt, de asemenea, prelucrate în scopuri statistice, pentru a vedea cum folosesc utilizatorii site-ul și pentru a analiza comportamentul de căutare, precum și pentru a afișa conținut personalizat pentru dumneavoastră Cu toate acestea, astfel de date sunt prelucrate numai în formă agregată sau într-o formă care nu vă poate identifica ca persoană fizică. De asemenea, datele sunt prelucrate indirect în legătură cu dezvoltarea, testarea și administrarea sistemelor informatice care stau la baza site-ului nostru.

Atunci când utilizați funcții de pe site-ul nostru care vă permit să publicați informații sau alte materiale pe acest site, rețineți că aceste informații pot conține, de asemenea, date cu caracter personal. În cazul în care informațiile dumneavoastră conțin date despre alte persoane, puteți posta numai datele pentru care ați primit consimțământul de a le furniza.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociația ,,Călător prin România’’ prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când este necesar pentru încheierea, la cererea dumneavoastră, executării unui acord cu dumneavoastră

Asociația ,,Călător prin România’ prelucrează date personale și atunci când avem un alt interes legitim și justificat, cum ar fi trimiterea de sondaje, captarea imaginii dumneavoastră la evenimentele noastre sau interesul de a ne dezvolta site-ul sau produsele și/sau serviciile (spre exemplu, reținem preferințele dumneavoastră și obiceiurile de navigare, cu scopul de a vă oferi informații relevante la următoarele dumneavoastră vizite, sau să adaptăm site-ul la dispozitivul dumneavoastră).

De asemenea, pentru transmiterea comunicărilor referitoare la produsele și serviciile noastre (marketing), prelucrăm datele în temeiul consimțământului dumneavoastră

Putem, de asemenea, prelucra datele cu caracter personal pentru îndeplinirea unei obligații legale, precum ar fi obligația de arhivare și comunicarea, la cerere, a anumitor informații către autoritățile publice.

Dacă ar fi să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru orice scop care, conform legislației în vigoare, necesită consimțământul dumneavoastră, vom obține consimțământul dumneavoastră înainte de a începe o astfel de prelucrare.

 • Stocarea datelor cu caracter personal

Datele pe care le colectăm în conformitate cu cele de mai sus sunt șterse când scopurile prelucrării au fost îndeplinite, sau când legislația aplicabilă prevede acest lucru.

 • Măsuri de securitate pentru protecția datelor cu caracter personal

Asociația ,,Călător prin România’ încearcă continuu să asigure cel mai ridicat nivel pentru protecția datelor dumneavoastră personale și vă protejează datele cu caracter personal folosind un nivel ridicat de securitate și, în acest scop, a luat măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului, modificării, diseminării sau distrugerii neautorizate. Lucrăm constant pentru a îmbunătății măsurile noastre de securitate.

Aceste măsuri de siguranță includ: adoptarea unor proceduri dedicate; limitarea activităților de prelucrare; restricționarea accesului la datele cu caracter personal; testarea și auditarea sistemelor noastre; back-up; pregătirea angajaților noștri; introducerea în contractele noastre cu furnizorii a unor prevederi care să îi oblige să asigure un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal la care le garantăm acces.

 • Divulgarea și transferul datelor cu caracter personal

Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor alte companii sau persoane fizice din orice stat (inclusiv România).

Sunt luate măsuri de protecție speciale în ceea ce privește partenerii din afara UE/SEE, cum ar fi semnarea acordurilor care includ clauze standardizate de transfer de date adoptate de Comisia Europeană și care sunt disponibile pe website-ul Comisiei Europene sau care sunt în conformitate cu orice alte cerințe legale aplicabile.

De asemenea, Asociația ,,Călător prin România’ poate divulga datele dumneavoastră cu caracter personal terților, de exemplu autorităților de poliție sau altor autorități publice, în cazul în care se referă la anchete penale sau dacă suntem obligați în alt mod să divulgăm astfel de date, prin lege sau în baza unei decizii a unei autorități publice.

Putem divulga, de asemenea, date cu caracter personal contabililor, auditorilor, avocaților și consultanților noștri externi, cu respectarea confidențialității, ca de exemplu pentru procesul de due-diligence sau de audit (intern sau extern). De asemenea, datele dumneavoastră personale pot fi divulgate față de posibili investitori sau vânzători pe piață, în scopul demonstrării eficienței proiectelor (statistici ale website-ului). Putem divulga persoanelor fizice, agenților sau instanțelor de judecată din România sau din alt Stat – pentru recunoașterea, exercitarea  sau apărarea unui drept al nostru sau al unei alte persoane în cadrul acestor instanțe de judecată.

Asociația ,,Călător prin România’ nu va divulga sau transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în alt mod decât cel descris în această secțiune, în caz contrar veți fi informat.

 • Când este aplicabilă această notă de informare

Aceste informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică datelor dumneavoastră pe care Asociația ,,Călător prin România’ le prelucrează în cadrul website-ului nostru și de asemenea este o informare generală pentru partenerii, colaboratorii, consultanții, furnizorii, subcontractanții noștri, pentru autoritățiile oficiale și angajații/colaboratorii acestora.

Website-ul nostru poate conține, uneori, link-uri către site-uri sau servicii externe pe care nu le controlăm.

Când interacționați cu noi în calitate de voluntar, furnizor, consultant sau o calitate alta decât cea de vizitator al website-ului nostru, vă vom pune la dispoziție încă o nota de informare relevantă înainte de a începe prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal referitor la acea calitate.

Dacă urmați un link către un website extern, sunteți încurajat(ă) să examinați principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și informațiile despre cookie-uri care se aplică pe site-ul în cauză. Această notă de informare nu acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal întreprinsă de alte companii, persoane fizice, autorități sau instituții la care face referire în cadrul site-ului nostru sau companii și persoane fizice care fac publicitate serviciilor și produselor noastre prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii.

 • Drepturile dumneavoastră și cum să le exercitați

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul să solicitați accesul la datele cu caracter personal care sunt prelucrate în legătură cu dumneavoastră, să corectați datele cu caracter personal eronate, să solicitați ca Asociația ,,Călător prin România’ să înceteze prelucrarea și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, să vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor, să vă retrageți consimțământul pentru o anumită prelucrare (dacă acest consimțământ a fost obținut).

Aveți dreptul de a obiecta față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public, rezultă din exercitarea unei autorități publice cu care am fost investiți sau este necesară pentru interesele noastre legitime sau ale unei terțe părți. Aveți, de asemenea, dreptul de a obiecta față de prelucrarea în scopul marketing-ului direct. Aveți, de asemenea, dreptul de a obiecta față de prelucrarea pentru scopuri de cercetare științifică sau istorică sau pentru scopuri statistice, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini pentru motive de interes public. Vă puteți exercita aceste drepturi în modurile enumerate mai jos.

 • În măsura în care ați acordat consimțământul pentru o activitate de prelucrare, în orice moment îl puteți retrage, acțiune care nu va afecta legalitatea prelucrării de dinaintea unei asemenea retrageri.
 • Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să contactați Asociația ,,Călător prin România’ utilizând detaliile de contact de mai jos. Puteți folosi aceleași detalii de contact pentru a ne pune întrebări în legătură cu drepturile dumneavoastră sau alte informații cuprinse în această notă sau orice altă chestiune legata de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi.
 • De asemenea, aveți dreptul, în orice moment, să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, mai exact Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate încălcând legislația aplicabilă privind protecția datelor.
 • Puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în țara în care aveți reședința obișnuită sau în care locul dumneavoastră de muncă se află, sau în care a avut loc presupusa încălcare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • Detalii de contact

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care Asociația ,,Călător prin România’ prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin e-mail sau poștă, la adresa: Asociația ,,Călător prin România’’,Strada Piscului nr. 20, bloc 40, etaj 5, sector 4, București, România | Specialist Protecția Datelor: tc_iulian@yahoo.com