Vârful Istrița – Breaza

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Basil Iorgulescu

Dealul Istrița este un sit de importanță comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei și faunei sălbatice, precum și a habitatelor naturale de interes comunitar aflate în județul Buzău, pe teritoriile administrative ale comunelor Breaza, Năeni și Pietroasele.

Cuvântul „Istrița’’ provine din fondul lexical de origine traco-dacică și definește o formă de relief. Mai mult decât atât, într-o analiză lexicală mai modernă, acesta este format din structura indo-europeană „stru” și sufixul diminutivului specific slavon „ița”, și desemnează, în general, un relief foarte înclinat și chiar abrupt.

În anul 1892, istoricul Basil Iorgulescu nota că masivul este o imensă carieră de piatră de construcție, acoperit cu pășuni excelente și un barometru sigur nu numai al orașului Buzău, dar și al locuitorilor până aproape de Dunăre. Mai mult decât atât, acesta compara dealul cu „un colos natural ce se profilează treptat, treptat și se înalță triumfător, străjuind depărtările în toate direcțiile. Acesta este străvechiul și de mulți cunoscutul vârf al Istriței, menționat documentar încă din 16 septembrie 1519’’.

Lasă un comentariu