Universitatea Transilvania – Municipiul Braşov

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Universitatea Transilvania

Universitatea Transilvania din Brasov este o universitate de educație și cercetare științifică din Municipiul Brasov, care cuprinde 18 facultăți, cu un număr de peste 19.500 de studenți și peste 730 de cadre didactice. În prezent, Universitatea Transilvania din Brașov este cea mai mare universitate din centrul țării, o universitate comprehensivă care oferă programe de studii în domenii variate.

În anul 1948 se pun bazele învățământului superior în Brașov, prin înființarea Institutului de Silvicultură, iar în 1949, Institutul de Mecanică. În 1953 Institutul de Silvicultură a devenit Institutul Forestier, iar în urma fuzionării dintre acesta și Institutul de Mecanică, a luat ființă Institutul Politehnic din Brașov. În cadrul acestui institut în anul 1959 ia ființă secția de Industrializare a Lemnului, iar în 1964, secția de Tehnologii de Fabricație. În 1960 se înființează Institutul Pedagogic, iar ulterior în anul 1969 Catedra de Muzică.

Prin fuzionarea celor două institute, respectiv cel Politehnic și cel Pedagogic, în 1971, apare Universitatea din Brașov. Structura Universității din Brașov, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1285/15 oct. 1971, cuprindea opt facultăți: Facultatea de Mecanică; Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini; Facultatea de Silvicultură și Exploatarea Pădurilor; Facultatea de Industria Lemnului; Facultatea de Matematică și Informatică; Facultatea de Fizică-Chimie; Facultatea de Științe Naturale și Agricole și Facultatea de Muzică. În anul 1991, la propunerea Senatului Universității din Brașov, prin nota Guvernului României din 4 ianuarie 1991 și Ordinul Ministrului Învățământului și Științei nr. 4894 din 22 martie același an, devine Universitatea „Transilvania” din Brașov.

Lasă un comentariu