Școala ,,Regina Elisabeta” – Municipiul Rădăuți

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Rădăuți

Aceasta scoala este prima scoala primara din Radauti. Ea ia fiinta prin intermediul Legii invatamantului, in anul 1786, sub denumirea de ,,Scoala Triviala’’, corespondenta a scolii primare si avea o clasa.

Legea învăţământului primar din 1869 transformă Școala Trivială de stat într-o şcoală principală de 4 clase, iar după 1873 în „Școală Poporală” de băieţi (de pe strada Bisericii, azi Ștefan cel Mare). Aici învăţau şi fete într-un număr mai mic, dar după 1873 s-a înfiinţat Școala de Fete nr.1, în edificiul de pe strada Bisericii rămânând doar băieţii.

Potrivit Legii învăţământului din 1909 școlile poporale se transformă în şcoli primare de 6 clase. În acel timp clădirea nouă era ocupată de două şcoli distincte: una de băieţi şi una de fete, iar în anul 1910 şcoala avea 8 clase de limbă germană şi 3 clase de limba română.

În anul 1912 se dă în folosinţă edificiul nou din strada Bisericii (localul actual al şcolii în care funcţionăm astăzi) unde funcţiona Școala de Băieţi şi Școala de Fete nr.2. Pe 29 mai 1936, Ministerul Învățământului, prin Direcția de Învățământ, comunică școlii că „Măria Sa Regele a aprobat numele de Elisabeta Doamna” pentru Liceul de Fete din Rădăuți, denumire pe care a păstrat-o până în 1948.

Reforma învăţământului din 1948 aduce alte schimbări în ceea ce priveşte componenţa elevilor şi denumirea unităţii, şcoala primind alte denumiri: Liceul de Fete nr.2 , Școală Medie de 10 ani de Fete şi Școala Medie nr.2. După darea în folosinţă a clădirii noi de pe strada Tudor Vladimirescu în anul 1962, clasele liceale se mută acolo, iar clasele I-VIII rămân în vechiul local de pe strada Ștefan cel Mare nr.18.

Statutul de unitate de învăţământ independentă îl primeşte în anul 1969. O dată cu generalizarea învăţământului de 8 clase, şcoala primeşte denumirea de „Scoala Generală nr.4” Rădăuţi.

Revoluția din 1989 și importantele schimbări generate de aceasta au dus la democratizarea societății și a învățământului românesc. Astfel, la 12 februarie 2009, Casa Regală a României a aprobat cererea Consiliului Profesoral al Școlii cu clasele I- VIII Nr. 4 din Rădăuți de adoptare a denumirii de Școala cu clasele I-VIII Nr. 4 „Regina Elisabeta”. În prezent, denumirea şcolii este cea de Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta”.

Lasă un comentariu