Monumentul prizonierilor sovietici – Feldioara

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Centrul de informare turistica Feldioara

Fără să fie teatrul unor bătălii în războaiele secolului XX, și dincolo de participarea bărbaților din sat înrolați în armatele beligerante, Feldioara este legată de istoria celui de-al doilea război mondial. Această legătură se datorează faptului că aici a fost organizat un lagăr pentru prizonieri. Așa satul a cunoscut o altă față a războiului. Departe de sălbăticia faptelor și a bombardamentelor, în Feldioara războiul a lăsat două cimitire, cel al eroilor satului și cel al prizonierilor, și două monumente: Monumentul studenților sași și Monumentul  prizonierilor sovietici, despre care vom detalia în continuare.

Între anii 1942-1945, la Feldioara a existat un lagăr de prizonieri. Derularea celui de-al doilea război mondial a făcut ca aici să fie deținuți prizonieri sovietici, iar apoi prizonieri maghiari. Lagărul a fost amenajat în clădirile administrative ale fostei fabrici de bere, pe malul lacului, în apropierea cantinei și internatului vechii Școli Agricole. Capacitatea sa era de aproximativ 700 de persoane.

Din 1942, până-n 1944, aici au fost încarcerați prizonieri sovietici. Marele Stat Major a indicat ca prizonierii să suplinească lipsa forței de muncă pentru unitățile agricole din zonă, astfel că în schimbul muncii prestate de deținuți, fermele din zonă asigurau, în mare măsură, hrana acestora.

Prin grija Patriarhiei Române și a Crucii Roșii, în lagăr, s-au construit o capelă și o troiță, iar capela a fost înzestrată cu icoane și cărți religioase. Slujbele erau ținute de preotul satului sau de preoți vorbitori de limba rusă, ce veneau în sat doar pentru a sluji în lagăr.

După război, capela a fost distrusă de autoritățile comuniste, dar după 1990 prin colaborarea dintre Ministerul Cultelor și Ambasada Rusiei la București, mormintele celor 738 de prizonieri care au murit în lagăr au fost refăcute și o cruce metalică a fost ridicată pe Dealul Furcilor pentru a aminti acest episod istoric și comemorarea prizonierilor sovietici care și-au aflat sfârșitul pe aceste locuri.

De la finalul anului 1944, până-n 1945, prizonierii maghiari au luat locul rușilor în Lagărul nr. 2 din Feldioara. În memoria soldaților unguri care au fost deținuți aici, prin grija organizațiilor neguvernamentale maghiare, s-a clădit un monument.

Lasă un comentariu