Monumentul Eroilor – Șarânga

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Primăria Pietroasele

În centrul localității se află monumentul închinat celor 136 eroi căzuți pe frontul de luptă, cu stăruința Societății Culturale ,,Propășirea Satului’’. A fost ridicat din piatră, sub forma unui trunchi de piramidă cu un crenel în vârf și înălțimea de 4.50 m.  Pe partea frontală, pe un scut, se află o pajură și stema României din bronz, sub care se găsește inscripția ,,1916 – 1918, 1941 – 1945’’.

În timpul regimului comunist, multe cruci aflate la răscruci de drumuri și în locuri vizibile erau mutate în zone isolate sau distruse. Un exemplu este și în acest grup de cruci care aminteau de Dumnezeu și care au fost demontate de mai marii vremii în ultimele decenii. O parte au fost recuperate și montate pe acest monument de către primarul Cornel Enache.

Lasă un comentariu