Monumentul Eroilor – Pietroasa de Sus

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Primăria Pietroasele

Monumentul este așezat în partea stângă a bisericii ,,Sfântul Nicolae’’. A fost construit pe 9 mai 1976, de către Tîrcolea Nicolae și Mițan Ioniță, din calcar de Istrița, artistic sculptat și cu ofranda a trei flori de trandafir.

Monumentul este închinat eroilor căzuți pe câmpul de luptă în campania războiului din anii 1916 – 1918, urmat de numele celor 36 eroi comemorați. Partea estică a monumentului este închinată celor 23 eroi ai campaniei războiului 1941 – 1945. Pentru campania războiului din 1877 este menționat numele eroului Ionita I. Manole.

Lasă un comentariu