Monumentul Eroilor din Izvorul Dulce – Izvorul Dulce

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Călător prin România

Monumentul in forma de obelisc este amplasat in fata scolii din satul Izvorul Dulce. Acesta este asezat pe un postament in trepte, din ciment si piatra.

Pe laturile sale sunt sunt înscrise bătăliile unde au căzut eroii satului în timpul Războiului de Independenţă şi în cel al Reîntregirii: Plevna, Turtucaia, Oituz, Mărăşeşti”. De asemenea, inscriptia ne spune ca monumentul a fost ridicat “În amintirea eroilor 1916-1919”, dar pe monument au fost înscrise numele tuturor eroilor satului căzuţi la 1877, la 1916-1919 şi la 1941-1945, în număr de 177.

Dintre aceştia se cuvine să amintim pe învăţătorul Constantin Georgescu, din Gura Sărăţii, căzut în Primul Război Mondial şi pe învăţătorul Ioan Cuza, din Sărăţeanca, locotenent în rezervă, căzut în cel de Al Doilea Război Mondial.

Lasă un comentariu