Monumentul ,,Dorobanțul în Atac” – Municipiul Vulcan

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Primăria Municipiului Vulcan

Istoria monumentului începe pe 22 februarie 1925 atunci când ,,Gazeta Jiului’’ publica, în cadrul primei pagini, un articol despre eroii neamului. Astfel, în interiorul articolului, opinia publică era informată despre iniţiativa căpitanului Boşoldea de a ridica la Vulcan un monument dedicat cinstirii eroilor neamului românesc.

Inițiativa căpitanului a fost susținuta de către populația din Vulcan, cât și de intelectualitatea României de la acea vreme. Astfel, apelul comitetului de inițiative a fost difuzat în întreaga țară. Ba mai mult, în epoca interbelică, în Valea Jiului, modalitatea principală de obţinere a fondurilor pentru scopurile culturale sau de binefacere o reprezintă seratele, balurile, petrecerile și carnavalurile. Lunile ianuarie-februarie sunt lunile petrecerilor (câşlegilor), toate comunităţile din Valea Jiului (confesionale, profesionale, culturale) se întrec în organizarea acestor evenimente. De regulă, cei care participă la aceste distracţii plătesc un bilet de intrare şi apoi donează după cât îi lasă buzunarul. După (aproape) fiecare petrecere, presa locală publica lista de suprasolvire, care este deschisă de oameni cu dare de mână (directorii societăţilor miniere, primari, oameni de afaceri ş.a.) şi încheiată de oameni obişnuiţi.

Proiectul monumentului prinde încet, încet contur, ajungând în dezbaterea reprezentanţei comunale Vulcan. În şedinţa din 6 februarie 1925 sunt prezenţi primarul Josif Boldor, notarul cercual Alexandru Craus, Ioan Bogdan, Ştefan Lugoşi, Hermann Klein, Alexandru Papp, Sebastian Rusan, Ioan Rad, Ioan Răduţi, Ioan Şerb şi Nicolae Răduţi. Preotul ortodox Sebastian Rusan pune în discuţie reprezentanţei comunale proiectul monumentului eroilor, informându-i pe membrii acesteia că ridicarea monumentului va costa peste 300.000 de lei şi solicită un sprijin de 50.000 de lei din partea comunei Vulcan. După pertractări, reprezentanţa comunei ia următoarea hotărâre:

„Reprezentanţa comunei, cu unanimitate, hotărăşte ca pentru ridicarea Monumentului Eroilor să se solvească din casa comunei 50.000 lei”.

Lucrarea este finalizată în anul 1926 de către sculptorul Mihai Onofrei. Monumentul astfel ridicat este dedicat cinstirii eroilor din Primul Război Mondial și a fost amplasat în curtea școlii. Statuia astfel realizată o să rămână în memoria colectivă ca ,,Dorobanțul în atac’’ și este realizată în mărime 1:1. Aceasta redă un ostaș care ține cu mâna stângă arma la picior, iar cu dreapta ridicată arată spre culmile Carpaților. Pe 21 noiembrie 1926 a avut loc solemna dezvelire și sființirea monumentului. Cu prilejul acesta, a luat cuvântul și generalul Ion Manolescu, fost comandant al lui Mihai Onofrei în cadrul incursiunilor militare din 1917.

Lasă un comentariu