Liceul Ion Maiorescu – Municipiul Giurgiu

Content
Gallery
Reviews

Sursa: www.maiorescu.ro

Colegiul Naţional ,,Ion Maiorescu” reprezintă o altă pagină importantă din istoria Municipiului Giurgiu. Acesta a fost înfiinţat în anul 1869, în secolul XIX-lea, ca o necesitate de educaţie pentru tinerii din această zonă. Începând cu acel an şi până în prezent, clădirea a cunoscut mii de elevi, mulţi care şi-au continuat studiile şi au ajuns personalităţi marcante ale ştiinţei şi culturii româneşti.

Este important de specificat faptul că liceul nu a avut aceeaşi structură de la început. Acesta a fost iniţial un gimnaziu care a fost înfiinţat pe 22 iunie 1868 prin Hotărârea Consiliului comunal. Clădirea primului local (Zalomit) a fost terminată la 29 octombrie 1869. Inaugurarea oficială a avut loc la 4 noiembrie 1869. Cursurile gimnaziului s-au deschis cu 18 elevi, îndrumaţi de doi profesori: Ştefan Arhimandrescu şi C. Fortunatu. Ştefan Arhimandrescu preda obiectele de parte ştiinţifică, iar C. Fortunatu obiectele de parte literară.

La 26 ianuarie 1890 propune în Conferinţa şcolară că gimnaziul să poarte numele lui Ion Maiorescu – luptător de frunte în Revoluţia din 1848, cărturar progresist şi organizator al învăţământului în epoca formării statului naţional român. În 1895 începe constucţia noului local pe actuala stradă Bucureşti, în apropierea bisericii Adormirea Maicii Domnului, clădire finalizată în anul 1896, unde se desfăşoară cursurile noului an şcolar 1896/1897. În 1895 în momentul solemnităţii punerii plăcii fundamentale a noii construcţii, participă personalităţile oraşului, ministrul Instrucţiunii Publice, Take Ionescu, corpul profesoral din oraş.

În perioada războiului 1916-1918, gimnaziul nu a funcţionat. Încercarea de a redeschide cursurile gimnaziului în toamna anului 1916 la liceul ,,Matei Basarab” din Bucureşti, nu s-a putut materializa. Vechea dorinţă a giurgiuvenilor de a avea în oraş , un liceu care să creeze ,,o atmosferă de cultură mai înaltă” aşa cum apreciau documentele vremii, se afirmă după primul război mondial şi se finalizează în anul şcolar 1919 – 1920, prin constituirea clasei a V-a.

Legea de înfiinţare a Liceului ,,Ion Maiorescu” a fost adoptată prin vot unanim în Adunarea Deputaţilor la 11 mai 1923 şi de senat la 21 mai 1923. În anul şcolar 1923 – 1924 s-a completat întregul ciclu de 8 clase. În perioada interbelică liceul cunoaşte o dezvoltare ascendentă atât în sporirea numărului de clase cât şi al calităţii muncii desfăşurate de corpul profesoral. La gimnaziu Ion Maiorescu a activat o pleiadă de mari profesori remarcaţi prin activitatea didactică şi ştiinţifică. Traian Lalescu (matematician), Nicolae Cartojan (român şi istorie) , N.A.Constantinescu (limba română), Alexandru V. Nicolescu (matematician). Dintre elevii liceului amintim: George Georgescu – dirijor al Filarmonicii de Stat din 1920 , pe Ion Aurel Maican – regizorul de teatru, pe filozoful şi istoricul literar Tudor Vianu, pe Nicolae Dărăscu – pictor renumit, pe Gheorghe Gh. Mateescu – istoric – elev al lui Vasile Pârvan, pe Marin Şt. Chiriţescu – profesor la Facultatea de Agronomie din Cluj, Marin Drăcea – profesor la Facultatea de Silvicultură din Bucureşti, Ion Maximilian – regizor şi director al teatrului dramatic din Constanţa.

În 1928 au fost finalizate lucrările de la etaj. Astfel, în anul şcolar 1928-1929 liceul a funcţionat cu 11 clase. După reforma din 1948 scurtarea duratei şcolii de la 12 la 11 ani, a fost în detrimentul învăţământului. Liceul Ion Maiorescu a funcţionat cu 11 ani de studiu în perioada 1948-1953. Având atât cursul elementar clasele I-IV şi V-VII, cât şi cursul mediu, clasele VIII-XI.

Începând cu 1964 când şcoala generală trece la învăţământul de 8 ani, liceul a trecut la învăţământul de 12 ani, funcţionând cu toate clasele, 12 la număr, în anul şcolar 1968-1969. Între 1957-1959 a fost construită aripa nouă a clădirii liceului, iar între 1975-1976 sala de sport. De-a lungul existenţei sale a funcţionat sub mai multe denumiri iar din 1996 a primit titulatura de Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”.

În prezent, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” şcolarizează elevi în clasele V-XII, învăţământ gimnazial şi liceal, de zi, cu o ofertă medie de opt clase liceale pe an. Profilurile întâlnite în colegiu sunt: real, cu specializările matematică-informatică, respectiv ştiinţe ale naturii şi umanist, specializările filologie şi ştiinţe sociale. Se realizează clase  cu studiul intensiv al limbilor franceză, engleză.

Biblioteca Colegiului are un număr de peste 32 000 de volume, din care un preţios fond documentar, este integrată unui modern Centru de Documentare si Informare, realizat din fondurile Ministerul Educaţiei şi Cercetării, şi din resurse proprii.

Lasă un comentariu