Fosta Școală de Băieți – Municipiul Moinești

COD LMI: BC-II-m-B-00859
Content
Gallery
Reviews

Sursa: Primăria Municipiului Moinești

Odată cu unirea Principatelor Române sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza se trece la implementarea programelor paşoptiste, una dintre direcţii fiind reorganizarea instrucţiunii publice. În încercările de unificare a legislaţiilor celor două principate, Comisia de la Focşani, la propunerea lui Mihail Kogălniceanu, lucrează încă din iunie 1859 la elaborarea unui astfel mde proiect de lege. La 12 iulie 1860 avem deja un prim Proiect de lege organică pentru instrucţia publică în Principatele Unite. Acestui proiect avea să îi urmeze la numai câteva luni un altul, cu acelaşi nume, întocmit de Vasile Boerescu (în octombrie 1860).

Sub titlul de Lege asupra instrucţiunii a Principatelor Unite Române, aceasta sancţiona cu amendă pe părinţii ai căror copii nu erau înscrişi sau care nu frecventau şcoala. Educația era gratuită pentru toţi copiii, indiferent de categoria socială din care făceau parte şi pentru ambele sexe. Se instituia laicizarea iar pentru a implementa eficient această reformă definitorie pentru evoluția statului, se acorda o importanță deosebită pentru pregătirea cadrelor didactice.

In acest context istoric, al renasterii constiintei de neam, in anul 1864 – este înfiinţată prima şcoală din oraşul Moinesti. In cadrul acesteia functioneaza clasele a I-a si a II-a si este frecventata de catre 64 de elevi. Institutor scolii este Dimitrie Patru, absolvent al cursurilor de preparandie de la “Trei Ierarhi”. Incepand din anul 1866 – este înfiinţată Şcoala de băieţi, care funcţionează în locuinţa preotului David Climescu, învăţător si director. Acesta contribuise decisiv la infiintarea, in anul 1864 a primei scoli publice din Moinesti.

Lasă un comentariu