Crucea lui Bogdan – Municipiul Vulcan

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Primăria Municipiului Vulcan

Crucea lui Bogdan nu reprezintă un simbol creștinesc ridicat în cinstea vreunui domnitor, care a dus războaie în vremuri de mult uitate, ci este un simbol ridicat de către doi oameni – Ion Bogdan și prietenul său Oaidă, în anul 1937-, pentru a pune sub semnul Crucii speranța propășirii neamului românesc. Crucea se găsește pe Drumul Poștalioanelor, spre Pasul Vâlcan.

Crucea lui Bogdan a fost ridicată în amintirea lui Ion Bogdan, oier și soldat, născut în anul 1883 la Poiana Sibiului. Viața și activitatea sa din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX îi oferă o aură legendară.

Oier până la vârsta de 12 ani, Ion Bogdan este recrutat de către Imperiul Austro-Ungar pentru a lupta în Galiția. Tânărul soldat, care nu avea mai mult de patru clase, a reușit să surprindă ororile Primului Război Mondial cu atâta acuratețe în cadrul unui jurnal de front, care reprezintă o mărturie importantă a ce a fost și nu ar mai trebui să fie. Trăind zi de zi în mizeria și frica din tranșee, fiind un martor al nedreptei morți abătute asupra camarazilor de front și săpând la tranșee, a găsit suficient timp pentru a căra, alături de lopata mică de tranșee, călimara și un caiet unde scria tot ce vedea, tot ce simțea și explica cu lux de amănunte încercările războiului prin care trecea.

Ajuns înapoi acasă, Ion Bogdan are o activitate intensă în cadrul Municipiului Vulcan. Este unul din constructorii și proprietarii ,,Casinei Române’’ și un luptător pentru învierea și întărirea idealurilor naționale și creștinești ale neamului românesc.

Lasă un comentariu