Crucea lui Constantin Brâncoveanu – Breaza

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Primăria comunei Breaza

Crucea de piatră de la Breaza a fost concepută și asezată în respectivul loc pentru a marca delimitarea hotarelor. Aceasta a fost ridicată de către Constantin Brâncoveanu, domn al Țării Românești (1688-1714), în anul 1697. Motivul ridicării crucii este acela că domnitorul Constantin Brâncoveanu dorea delimitarea zonei și a viilor pe care le obținuse zestre prin căsătoria cu Marica, de la unchiul acesteia, Antonie Vodă, fost domnitor originar din Popeștii Prahovei.

Starea crucii se datorează lui Ion Dedu, cel care a protejat-o atât de trecerea timpului, cât și de posibilele tentative de furt sau distrugere de către oamenii care înțeleg cu greu istoria și importanța acestei cruci. Mai mult decât atât, traducerea textului de pe cruce, din chirilică în română, i se datorează preotului Grigore A. Banita, care a elaborat o analiză atentă asupra crucii, în anul 1980:

„Cu vrerea Tată/lui și cu ajuto/rul Fiului și (u)/ săvârșirea Sf. Duh ridicat/u s!au această cru/ce de prea lumin/atul și înălț/atul Domn Const/andin Brâncovea/nul Basarab Voe/vod și pusă ho/tar moșii Gre/cii din Jos”.

Foarte importante sunt și dimensiunea și structura crucii. Aceasta are diametrul cercurilor in care sunt inscrise monogramele de 23 cm, are o grosime de 33 cm și proporția de 1:15 cm. Pe latura de sud este indicat anul crucii 8206-5509 = 1697.

Constantin Brâncoveanu, domn al Țării Românești (1688-1714), folosind o politică abilă, s-a menținut 26 de ani la domnie. A fost un mare sprijinitor al culturii. În timpul domniei lui s-au tipărit în Țara Românească numeroase cărți românești, grecești și chiar arabe, turcești și georgiene și s-a creat în arhitectură un stil caracteristic, denumit stilul brâncovenesc. Învinuit de turci că adunase bogății și arme, precum și de uneltire cu statele creștine, a fost ucis la Constantinopol în 1714 împreună cu cei patru fii și ginerele său Ianache Văcărescu. În timpul domniei a achiziționat un număr de 123 proprietăți pe lângă cele 43 de stăpâniri moștenite și cele 13 cumpărate ca boier.

Disclaimer: Crucea se află în gospodăria Domnului Ion Dedu și poate fi vizitată doar cu acordul acestuia. Poziția în care se află nu ne-a permis să îi facem poze.

Lasă un comentariu