• Overview
  • Trip Outline
  • Trip Includes
  • Trip Excludes
  • Reviews
  • FAQ

Sursa: Călător prin România

Conacul a fost construit în anul 1650, cu banii pe care marele logofăt Pană Filipescu și soția sa Maria Cantacuzino (fiica marelui postelnic Constantin Cantacuzino) i-au primit ca dar de nuntă. Funcția ocupată de acesta era una foarte înaltă în Valahia, el fiind conducătorul Divanului Domnesc, puntea de legătură dintre monarh și forul legislativ boieresc. 

Conacul a aparținut familiei până după Primul Război Mondial, când a fost vândut Cantacuzinilor. Modul de construcție a conacului a fost precursorul stilului brâncovenesc, cu pridvor, logie, parter înalt accesibil prin intermediul scărilor de piatră, un etaj și pivnițe boltite și foarte mari. Conacul a fost modelul celorlalte palate brâncovenești de la Mogoșoaia, Râmnicu-Sărat, Potlogi etc. 

Din punct de vedere arhitectural conacul este foarte interesant. Intrarea conacului este dominată de un foișor cu coloane ale căror capiteluri susțin arcade semicirculare. În cele zece camere nu a mai rămas nici o urmă a vechilor proprietari. Ba mai mult, conacul a prezentat și câteva rarități la vremea sa. Acesta avea un sistem de încălzire cu apă și baie cu apă curentă. Un alt lucru important de știut este legat de patrimoniul cultural care se găsea cândva aici. Conacul a adăpostit bogata și vestita bibliotecă a lui Constantin Cantacuzino Stolnicul, cel care a renunțat la tronul Valahiei în favoarea nepotului său, Constantin Brâncoveanu. 

În ceea ce privește pivnițele, acestea împreună cu întreg conacul au fost refăcute în 2012, atunci când construcția a debutat de la stadiul de ruină. După un amplu proces de restaurare, cărămida din beci a fost păstrată în proporție de 80%. Cândva, în zilele de glorie ale conacului, pivnițele erau locul în care se păstrau butoaiele de vin, grânele și obiectele valoroase, ascunse într-o firidă greu accesibilă. 

În zilele noastre conacul poate fi vizitat. Acesta cuprinde o colecție importantă de machete, documente originale, cărți și obiecte vechi din sfera agriculturii și a altor dregătorii. 

No details found.

No details found.

No details found.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Conacul Pană Filipescu – Filipeștii de Târg”

No Details Found