Internatul Colegiului Național Pedagogic ,,Constantin Brătescu” – Municipiul Constanța

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Colegium

Şcoala Normală a fost înfiinţată în Constanţa de Ion Bănescu. În data de 22 octombrie 1893, Take Ionescu, ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice de atunci, semnează Ordinul de înfiinţare a şcolii, scopul acesteia fiind de a pergăti învăţători pentru Dobrogea.

La 1 noiembrie 1893, Ion Bănescu este numit directorul şcolii.Unul dintre momentele de referinţă care validează calitativ instituţia este cel din septembrie 1895, prilejuit de inaugurarea podului de la Cernavodă. Şcoala Normală a fost vizitată, cu acestă ocazie, de regele Carol I, însoţit fiind de Take Ionescu şi de generalul Poenaru. Aceştia au fost impresionaţi de modul în care arată şcoala.În critica de specialitate, Eugéne Pittard evidenţiază, de altfel, contribuţia lui Ion Bănescu la dezvoltarea şi modernizarea şcolii dobrogene.

Data de 1 iulie 1896 este o dată, de asemenea, foarte importantă. Din motive financiare, Şcoala Normală este desfiinţată. Profesorii acesteia vor forma corpul didactic al gimnaziului ,,Mircea cel Bătrân”, creat la data desfiinţării Şcolii Normale.Dezvoltarea regiunii maritime, pe de o parte şi nevoia de cadre didactice bine pregătite, pe de altă parte, impun reînfiinţarea Şcolii Normale, în anul 1912, odată cu Şcolile normale din Turnu-Severin şi Piatra Neamţ. O altă validare a învăţământului dobrogean este făcută cu ocazia aniversării a 40 de ani de la înfiinţarea Liceului ,,Mircea cel Bătrân”.

În anul 1993, la aniversarea a 100 de ani de la înfiinţarea Şcolii Normale ,,Constantin Brătescu” –instituţia a primit titlul onorific de Colegiul Naţional Pedagogic ,,Constantin Brătescu”, primul Colegiu Naţional din această parte a Ţării. Beneficiind de profesionişti cu recunoscută autoritate în corpul profesoral dobrogean, în viaţa publică a cetăţii, devotaţi misiunii de modelare a personalităţii viitorilor dascăli, Şcoala Normală din Constanţa s-a impus în rândurile unităţilor de profil din  ţară ca una din instituţiile nu doar cu tradiţie, ci şi cu, am certitudinea, o înaltă responsabilitate şi exigentă în pregătirea şcolară a atâtor generaţii de elevi.

De o importanţă majoră este faptul că, timp de două decenii, începând cu anul 1979, Colegiul Naţional Pedagogic ,,Constantin Brătescu” a fost Centru de perfecţionare a educatoarelor şi învăţătorilor din judeţele Constanţa şi Tulcea; în Centru s-au format circa 6000 de cadre didactice pentru toată Dobrogea.

Lasă un comentariu