Colecția de etnografie și folclor „Învățători Grigore și Elena Mocanu” – Săpoca

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Primăria Comunei Săpoca

Dragostea pentru cultură și tradiții poate fi văzută în cadrul colecției de etnografie și folclor ,,Învățători Grigore și Elena Mocanu’’, din Săpoca. Colecția este un arc peste timp și oferă celor interesați o imagine a istoriei locale, istorie a locurilor și oamenilor așezați aici din timpuri străvechi.

Construcția care a cuprins 2 camere de locuit, bucătărie, cămară, 2 săli de trecere și pivniță, a fost realizată inițial pentru dascălul şcolii Mătești pe terenul donat de obștea satului.   Începută în 1904 şi terminată în 1911 a fost utilizată ulterior ca locuința directorului școlii în perioada 1911 -1940, farmacie școlară și muzeu în 1940. Ȋntregul ansamblu a fost afectat de cutremurul din 1940 dar a fost renovat în perioada 1945-1950.

Fiind ani grei de război, începând cu anul 1941, copiii sărmani și fiii sătenilor mobilizați în război primeau ceai si covrigi, urmând ca, începând cu 1942, să le fie servită o masă caldă, clădirea transformându-se în cantină școlară. Aceasta a funcționat până în anul 1947, urmând ca în perioada 1960-1965 să fie folosită ca și cămin cu dormitoare, bucătărie, pentru copiii ţăranilor cooperatori, o denumire apărută pentru toți sătenii care aveau pământuri folosite în agricultura de subzistență și care acum au fost obligați să le doneze Cooperativelor agricole de producție pentru a fi muncite în comun. Între 1965 – 2009 a găzduit grădinița de copii.

În anul 2015, s-a obținut aviz de la Ministerul Educației Naționale pentru schimbarea de destinație a clădirii astfel încât astăzi clădirea găzduiește un dispensar medical uman inaugurat la 10 septembrie 2015 și o Colecție de etnografie și folclor denumită generic „Învățători Grigore și Elena Mocanu” după numele familiei de învățători care a luminat prin învățătură satul Mătești, o bună perioadă de timp.

Inaugurată la 1 decembrie 2018 în cadrul programului de acțiuni de sărbătorire a  Centenarului României Mari, colecția adăpostește obiecte din gospodăria țărănească tradițională donate de săteni. Spațiul are patru compartimente  care recreează zona de gospodărie țărănească din secolul al XIX-lea, bucătăria, interiorul de cameră țărănească și o colecție de obiecte de tehnică modernă specifice sec. al XIX-lea. Să nu uităm că satele Mătești și Săpoca se află într-o zonă de trecere spre urban, iar elementele de cultură locală autentică s-au păstrat foarte greu.

Lasă un comentariu