Centrul Eco-Turistic ,,Delta Dunării” – Municipiul Tulcea

Content
Gallery
Reviews

Sursa: ICEM Tulcea

Turul muzeului dureaza 1-2 ore, vizitatorii având posibilitatea de a se informa despre patrimoniul natural și socio-cultural existent în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Vizitatorii au posibilitatea de a cunoaște aspecte reprezentative pentru Delta Dunării: istoricul formării acesteia, etapele de locuire a ținutului deltaic, cadrul natural (floră, faună, peisaje), ocupații tradiționale ale locuitorilor din deltă, precum şi  informaţii turistice generale.

Specii din flora şi fauna Deltei Dunării sunt prezentate într-un decor ce redă cu fidelitate habitate caracteristice celor trei unităţi morfofuncţionale ale Deltei Dunării: delta fluvială, delta fluvio-marină şi complexul lagunar Razim–Sinoie, vizitatorul fiind transpus în natura mirifică a deltei şi prin glasurile păsărilor ce răsună din fiecare dioramă. Expoziţia permanentă mai cuprinde şi două diorame ce prezintă aspecte caracteristice privind habitatele, flora şi fauna din alte arii protejate de importanţă naţională din Podişul Dobrogei, punându-se accent deosebit pe Parcul Naţional Munţii Măcinului.

Acvariul, amenajat la demisolul clădirii, constituie atracția principală a CMEDD și găzduiește o colecție formată din pești din fauna deltei, precum și pești exotici, dulcicoli și marini. Acvariile cu specii de pești și nevertebrate întâlnite în recifele de corali sunt printre cele mai impresionante. Printr-un sistem de două acvarii cilindrice, dispuse concentric, vizitatorii, și în special copii, au posibilitatea de a experimenta, aflându-se pentru câteva minute în mijlocul unui recif, înconjurați de rechin, pești și corali cu forme și culori variate și impresionante, ce le vor încânta privirile. Aceleaşi senzaţii le pot trăi şi parcurgând tunelul aferent celui mai mare bazin din acvariu, unde pot fi admirate specii de sturioni, consideraţi a fi printre cei mai primitivi peşti care mai trăiesc azi pe glob.

Informaţii suplimentare despre aspectele prezentate în expoziția de bază și turismul ecologic din Rezervația Biosferei Delta Dunării pot fi obţinute prin intermediul info-kiosk-urilor, amplasate pe fiecare nivel de vizitare, a documentarelor rulate permanent pe displayere, a  imaginilor din siturile naturale și arheologice, sau a panourilor explicative.  Informațiile din expoziția permanentă sunt prezentate în română, engleză și germană.

Centrul dispune de asemenea de o sală de primire cu acces gratuit, wireless, iar pentru persoanele cu dizabilități locomotorii sunt amenajate rampă de acces, lift și grup sanitar adecvate. Din toamnă se va facilita și accesul persoanelor cu dizabilități de văz și auz. La ieşirea din Centru, vizitatorii au posibilitatea să achiziționeze diverse suvenire, reprezentate de vederi, albume, hărți, mici artefacte sau obiecte de artizanat confecționate de localnici.

Lasă un comentariu