Casa Memorială ,,Constantin Găvenea” – Municipiul Tulcea

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Primăria Municipiului Tulcea

Imobilul ce găzduiește Casa Memorială „Constantin Găvenea” a fost construit în primele decenii ale secolului XX. Artistul a locuit în această casă din toamna anului 1942, în urma detașării sale din localitatea Sarichioi, stabilindu-se în orașul Tulcea împreună cu familia.           Casa, restaurată de către Primăria Municipiului Tulcea, conține cinci săli de expoziție (un hol și patru camere), precum și atelierul maestrului din curtea casei. Sunt expuse obiecte personale, manuscrise, cărți și albume cu dedicații, fotografii, documente originale și fotocopii, toate în strânsă legătură cu viața și activitatea lui Constantin Găvenea. De asemenea, sunt prezente litografii, picturi și acuarele executate de artist în toate etapele sale de creație.

Înfiinţarea Casei Memoriale Constantin Găvenea este considerată un omagiu adus Marelui Om, ca un exemplu demn de urmat, un personaj simbol al acestui tarâm Nord-Dobrogean de care ne putem mândri in faţa întregii Europe.

Personalitate proeminentă din viaţa cultural-artistică, socială şi edilitară din Tulcea Constantin Găvenea (1911- 1994) a lăsat moştenire semenilor săi un patrimoniu inestimabil ce merită a fi cercetat, valorificat şi conservat într-o instituţie muzeală adecvată, şi anume o Casă Memorială. Constantin Găvenea a desfăşurat de-a lungul vieţii o intensă activitate de mecen, de pedagog în domeniile de artă plastică, populară, teatru, muzică, folclor.

În litografie, desen şi acuarelă, domenii în care s-a evidenţiat, artistul ne-a lăsat o zestre nealterată din urbea Tulcei şi Delta Dunării de ieri şi din contemporaneitate. Operele sale trezesc pasiunea pentru acest pamânt intersectat de ape şi o puternică dorinţă de a descoperi mereu noi şi noi aspecte, conturând o amplă imagine monografică a zonei de la gurile Dunării. El este un demn continuator ai marilor noştri artişti din perioada interbelică. Activitatea lui Constantin Găvenea se adresează publicului tulcean, al întregii ţări şi turiştilor străini. El transmite posterităţii memoria culturală şi artistică a neamului românesc, dar şi un exemplu nepreţuit de convieţuire culturală inter-etnică.

 

Lasă un comentariu