Biserica ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” – Topoloveni

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Centrul National de Informare si Promovare Turistica Topoloveni

Impresionant este locașul de cult, biserica de zid “Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil”, denumita si Biserica Inuri, care datează de la începutul secolului al-XVIII-lea, mai exact anul 1706. Biserica monument istoric a fost zidită din temelie de Jupân Gheorghe de la Ianina (Ioanina, Grecia), numit mai tarziu Topoloveanu. Planul arhitectonic initial al locașului de cult se păstrează până astăzi având forma de navă (corabie), lungă de 18 m, lată de 4,5 m si înaltă de 10 m; iar acoperișul (învelișul) a fost dintotdeauna de lemn (șiță) cu temelia și zidurile din piatră de Albești-Muscel și cărămidă arsă.  Monumentul păstrează trei pisanii: una în pridvor, deasupra ușii de la intrare, a doua în interior pe zidul dintre naos și pronaos, iar a treia se află deasupra usii de la intrarea în pronaos așezată în 1767, de un nepot al ctitorului după aproape 61 de ani de la ctitorirea bisericii.

Pictura bisericii este în frescă, de factură neo-brâncovenească și datează de la anul 1767, fiind amintit ca pictor bisericesc (zugrav) Mihai Iordache. Tâmpla catapetesmei, sculptata artistic si ornamentic in lemn de trandafir este o adevarata podoaba sculturala a acestei vechi biserici si a patrimoniului romanesc. In pronaosul monumentului se gaseste cristelnita sau vasul de botez crestin, adevarata opera de arta, fiind din piatra de Albesti-Muscel si avand forma de potir liturgic. Tot aici se regaseste si portretul ctitorului, Jupan Gheorghe Topoloveanu si al familiei acestuia, Jupaneasa Marica (fiica Mitropolitului Daniil II Topoloveanu), fiul cel mare, jupan Istrate Topoloveanu si sotia acestuia, jupaneasa Safta si cei doi fii ai lor: Stefan si Iordache. Tabloul votiv al familiei re-ctitorului situat pe peretele de vest al frumoasei biserici nu se mai pastreaza in intregime, doar numele de deasupra chipurilor lor: astfel sunt zugraviti pe dreapta, incepand din dreptul usii si tinand cu mana stanga biserica, Jupan Serban Topoloveanu, logofat, avand in fata pe Jupan Ilie, Jupan Mihai (postelnic sin-ego) care tine in fata pe Jupan Radu.

În continuare pe zidul dinspre sud, dincolo de fereastră sunt zugrăviți, alături de tabloul votiv al familiei ctitorului: Jupân Costandin Vlădescu (vtori comis) cu jupânița Stanca, având în fața un copil numit Matei. Pe peretele de vest, în continuarea tabloului votiv al re-ctitorului, sunt zugrăviți: jupânița Maria, soția lui Șerban Topoloveanu, care ține și ea cu mâna dreaptă biserica și lângă ea, cucoana Păuna; iar pe peretele de nord, in continuare: Ion, Manole, Andrei. Portretul de deasupra cristelniței iconizează un preot călugăr, Ieromonahul Meletie, pesemne membru al familiei ctitorului sau slujitor al bisericii din acele vremuri purtând în mână, atât metanierul, ca însemn al cinului monahal, cât și toiagul, ca însemn al puterii bisericești, dar de sorginte aromână, fiind reprezentat la capete mielul pascal (cârlibana).

Pridvorul deschis al bisericii este sprijinit pe stâlpi cilindrici de piatră, care adăpostește la intrare o piatră tombală, datată anul 1650 și care amintește printr-o inscripție dăltuită în piatră de îngroparea în pridvorul locașului de cult a unor membri importanți din familia înrudită ctitorului, anterior venirii sale pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu – Neamul Mitropolitului Ungro-Vlahiei, Daniil (Dumitrașco) Topoloveanu.  Pe cupola din pridvor este zugrăvit Fiul Lui Dumnezeu-Emanuel binecuvântând, îmbrăcat într-o frumoasă cămașă muntenească cu motive tradiționale de culoare roșie, amintind de neîncetata jertfire și dăruire la care este chemată toată lumea creată. La exterior, aproape de streașină și la mijlocul pridvorului vedem un brâu de cărămizi, dispuse în tehnica ”dinți de fierăstrău”, care străjuiesc marea de var alb și acoperă pereții monumentului de artă brâncovenească.

Încă de la începuturi, Biserica de la Inuri a deservit comunitatea de credincioși, de rit răsăritean; iar mărturie a celor trei veacuri de credință strămoșească ne stau crucile vechi de piatră sculptată, pe care le vedem și astăzi în cimitirul parohial, păstrate și protejate prin îngrijirea și prin dăruirea, cu timp și fără timp a personalului bisericesc. Altă mărturie sunt mai multe morminte ale descendenților boierilor Topoloveni; pe o cruce de piatră stă scris: Ion Topoloveanu născut 1821 și mort la 20 Mai 1881.

Lasă un comentariu