Biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” – Nistoreşti

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Centrul National de Informare si Promovare Turistica Breaza

Istoria ridicării edificiului începe în anul 1938 când, prin efortul locuitorilor din cartierele Nistoreşti şi Frăsinet din comuna Breaza, la îndemnul învăţătorului Ioan Vlaicu, care a cedat un lot din proprietatea şcolii, s-au început lucrările. La intervenţia învăţătorului şi a primarului comunei Breaza, marele actor Ion Manolescu s-a implicat activ în sprijinirea lucrărilor. Astfel, în anul 1940 ia fiinţă parohia Nistoreşti, deservită de preotul Constantin Opriş, prin strădania căruia se continuă lucrările propriu-zise de construcţie a bisericii. Prin contribuţia şi munca enoriaşilor, sfântul locaş este terminat în anul 1945, în luna iulie a aceluiaşi an fiind sfinţit, cu acest prilej primind hramul Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul.

În anul 1974, preot fiind părintele Cristache Dumitrescu, s-a început pictarea Bisericii în frescă, de către pictorul Gheorghe Vasilescu Popa. Tot în acest an s-a pictat turla, iar în anul 1975 altarul şi absidele Bisericii.
Deoarece în primăvara anului 1976 pictorul Gheorghe Vasilescu Popa a decedat, activitatea a fost continuată de către pictoriţa Elena Vasilescu, fiica decedatului.
Pictarea Bisericii în interior s-a terminat în anul 1977. Pe faţada intrării în biserică, de o parte şi de alta, sunt pictaţi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, iar în centru icoana în medalion a patronului Bisericii, Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. Exteriorul a fost finalizat în anul 1978.

Biserica are o arhitectură simplă fiind bine proporţionată ca dimensiune şi acustică foarte bună. Este în formă de cruce, construită din cărămidă, având o singură turlă acoperită cu tablă. Obiecte de valoare istorică sau documentară nu există. În anul 1988, luna decembrie, a fost numit preot paroh Ion Spurcaciu. După decesul acestuia a fost numit preot tânărul Dîrstaru I. Marius Dorel, fiu al parohiei.

Lasă un comentariu