Biserica ,,Sfântul Ioan Botezătorul’’ – Municipiul Caracal

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Primăria Municipiului Caracal

Biserica ,,Sfantul Ioan Botezatorul’’ reprezinta un alt lacas de cult din Municipiul Caracal, cu o istorie deloc de neglijat. De pe pisania acesteia, care este scrisa cu litere chirilice si se afla deasupra intrarii, aflam ca biserica a fost zidica din temelie cu cheltuiala lui Șerban Cojocario:

„[…] zidită din temelie cu cheltuiala şi cu osteneala dumnealui jupân Şerban Cojocario, ot Craiova, sin jupân Barbu şi dumneaei jupâneasa Maria fata dumnealui  Ion Cojocari în anul 1768  (leat 7276), prin hramu  sfîntului şi mai marelui Ioan Botezătoriu ku blagoslovenia prea sfinciei sale Kir episcopu Rămănicului din zilele prealuminatului şi prea înălţatului nostru domn io Alexandru voevod“.

Biserica a fost arsa in anul 1802 si a fost reparata apoi de catre un negustor pe nume Ion Baluta. Din alte două pisanii aflate în interiorul bisericii, aflăm că aceasta a necesitat alte două reparaţii în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cea mai însemnată fiind executată în anul 1862. Cu acest prilej a suferit modificări ca formă şi dimensiuni, prin desfiinţarea a două turle mici şi înlocuirea lor cu una singură, clopotniţă, deasupra intrării, iar bolta centrală astupată prin rotunjire.

De la a doua reparaţie din anul 1895, a rămas pisania care atestă că:

„Această sfântă şi Dumnezeiască biserică fondată la anul 1768 de Ştefan Cojocariu din Craiova şi soţia sa  şi Ion Starostea din Craiova, reparată în anul 1862 de Vasile Suditu şi Sofia Cazan şi alţii’’.

Pe 25 august 1895 lacasul a fost reparat din nou cu banii provenind dintr-un fond constituit cu staruinta Ep. Vasile Suditu, Teodor Cazan, Pr. Marin Stanescu si a dascalului Radu Drosu.

Biserica are si o enigma cel putin interesanta – ultima pisanie din biserica. Aceasta reia istoricul lacasului, insa nu aminteste nimic de reparatia pe care negustorul Ion Baluta a facut-o in anul 1802. Reparaţiile ulterioare din anii 1926, 1931 şi 1939  au dus la repunerea în valoare a unor sculpturi în piatră care încadrează intrarea bisericii şi ferestrele acesteia. Pictura din 1862 acoperă fresca originală, dar este o pictură de o deosebită valoare artistică, cu tablouri foarte expresive, încadrate cu chenare ingenioase şi foarte frumos colorate.

Lasă un comentariu