Biserica ,,Sfântul Gheorghe” – Municipiul Giurgiu

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Călător prin România

Biserica Sf. Gheorghe ,aşezată în partea de sud a oraşului Giurgiu , se află în piaţa Sf. Gheorghe , nr. 8 şi se învecinează la est cu Şcoala Sf. Gheorghe , la vest cu strada Mihai Eminescu , la nord cu strada Tudor Vianu fostă 23 August , iar la sud cu strada Nicolae Iorga.

După cum se menţionează într-o inscripţie pe peretele interior al bisericii ,ea a fost construită în 1838 prin contribuţia credincioşilor din această parte a oraşului .A fost terminată şi sfinţită la 23 .04. 1841 când i s-a dat hramul  ,, Sf. Mare Mucenic Gheorghe ” după cum reiese dintr-o însemnare existentă pe un evanghelier din 1843 şi după cum se arată şi din pisania de la Proscomidiar.

La început biserica a fost în formă de corabie , iar între anii 1936 -1937 a fost restaurată , adăugându-i-se cele două abside , devenind în formă de cruce .De asemenea  i se mai restaurează şi pictura de pictorul Padină . Aceste lucrări s-au făcut din contribuţia credincioşilor şi prin osteneala Pr. Mihalache Cristea. Biserica are cafas ce se sprijină pe doi pilaştri de piatră , de formă rotudă . Pronausul este despărţit de naos ca şi naosul de altar de patru stâlpi încadraţi în zid.

Privitor la decoraţiunile arhitecturale exterioare subliniem că biserica este înconjurată de jur împrejur sub streaşină de un brâu de cărămidă în colţuri. În anul 1959 În timpul PreaFericitului Părinte Justinian pictura a fost spălată şi refăcută prin anumite locuri  de pictorul Firmilian Ciobanu  prin contribuţia preoţilor Eremia Iliescu , Eftimie Dumitru şi Răzvan Ion. Între anii 1979 şi 1980 pictura a fost restaurată de pictorul Costiurin Gheorghe şi s-a reparat exteriorul sub îngrijirea Pr. Burcea Niţă şi Daia Tudor.

Începând cu anul 1993 Biserica Sf. Gheorghe devine patroana spirituală a  oraşului Giurgiu la sărbătoarea hramului participând însuşi Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist alături de un sobor de arhierei din ţară şi de peste hotare. În urma cutremurului din 1990 biserica a suferit numeroase avarii ceea ce a determinat efectuarea unor expertize de urgenţă .În urma acestor expertize şi sub directa îndrumare a Pr. Nicuşor Puflea şi cu sprijinul Firmei Consig şi a Dl. Gheorghe Răducu ,managerul firmei, în anul 1994 s-au demarat lucrări ample de consolidare, zidire , subzidire,centuri de siguranţă tiranţi,adăugarea unui pridvor. Lucrările de consolidare exterioară s-au finalizat în anul 2000 când au luat sfârşit şi lucrările de acoperire în totalitate cu tablă atât a bisericii cât şi a celor două corpuri de case. Tot atunci a fost instalată  în partea de răsărit a bisericii o troiţă adusă din Maramureş (Bârsana )a cărei valoare materială a fost suportată de câţiva enoriaşi şi a fost săpată o fântână.

În primăvara anului 2001 pe cele două turle ale bisericii au fost montate două cruci din fibră de sticlă realizate de o echipă de oameni cu dragoste de cele sfint. Pe peretele din partea de vest a bisericii a fost aplicat un mozaic care îl reprezintă pe Sf. Mare Mucenic Gheorghe , protectorul Sf. Locaş şi al întregului oraş. În anul 2002 s-au demarat lucrările de decopertare a pereţilor interiori s-au refăcut tencuielele interioare şi au fost pregătiţi pereţii pentru a se începe pictura în tehnica frescă . Lucrările de pictură s-au finalizat în anul 2005 şi au fost realizate de către Pictorul  Prof. Achiţenie Ion cu echipa sa. De asemenea a fost restaurată şi catapeteasma

Lasă un comentariu