Biserica ,,Nașterea Maicii Domnului” – Măgirești

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Primăria Comunei Măgirești

Asemenea multor biserici din România, istoria Bisericii ,,Nașterea Maicii Domnului” din comuna Măgirești este una bogată și începe cu o mică biserică de lemn.

Pe poiana ,,Călugăriței”, credincioșii măgireșteni au putut să-și construiască mai multe biserici de lemn. Ultima construită a fost finalizată în anul 1700 și a dăinuit până la începutul secolului al XIX-lea, atunci când, datorită numărului mai mare al credincioșilor și pentru că doreau o biserică din zid, iau decizia să construiască o astfel de biserică. O parte însemnată a obiectelor vechi, printre care și un iconostas săpat în trunchi de lemn și pictat pe laterale au fost preluate de către Complexul Muzeistic Bogdana și au fost predate ulterior bisericii noi.

Prima biserică de zid, cea din secolul al XIX-lea, a fost construită de preotul Cazacu și enoriașii parohiei. Reparații au fost realizate în anii 1920, 1934 și 1951, atunci când a fost realizată și pictura murală. Din păcate, seismul de pe 4 martie 1977 a afectat foarte grav biserica, slăbindu-i rezistența zidurilor, iar turnul acesteia a fost complet distrus, fapt care a dus la intervenții radicale de consolidare și restaurare.

După cutremur s-a luat decizia schimbării structurii bisericii. Începând cu partea de vest, aceasta a fost mărită cu 7 metri lungime și a fost consolidată cu stâlpi din beton armat. În partea de nord-vest a fost construit un pridvoraș în în prelungirea căruia au fost construite treptele de intrare în biserică.

Catapeteasma, ca şi întreg mobilierul din lemn de stejar, a fost executat de tâmplarii Zaharia Mihai şi Cichi Gheorghe şi de sculptorii Prisecaru Valentin, Şerban Gheorghe şi Tilici Constantin sub îndrumarea profesorului Huţanu Alexandru, toţi din municipiul Bacău, iar pictura în frescă, de factură neobizantină, a fost realizată in 1985 de pictorul Gheorghe Matei.

Între anii 2003 și 2008 a fost construită casa parohială, sfinţită de PS Ioachim Băcăuanul, iar între 2009 și 2012 s-a ridicat Așezământul social-filantropic în curtea bisericii, sfințit tot de PS Ioachim Băcăuanul în 8 iulie 2012.

Lasă un comentariu