Biserica Evanghelică – Feldioara

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Feldioara (text si poza)

Biserica fortificată din Comuna Feldioara, Judeţul Braşov, a fost construită în secolul XIII. Biserica evanghelică este situată în estul localităţii. Conform tipăriturilor şi tradiţiilor istorice, sediul principal al Ordinului teutonilor din Ţara Bârsei se găsea aici între 1211 – 1225. Biserica este construită în stil gotic, pe temeliile bazilicii de la sfârşitul secolului al XIII-lea. Biserica a fost edificată de către coloniştii saşi, imediat după plecarea cavalerilor teutoni din cetatea de pe deal şi al căror sediu fortificat se află aici.

Bolţile iniţiale ale celor trei etaje ale clădirii au fost demolate, fapt care a facilitat crearea de deschideri laterale dinspre nava centrală spre navele laterale. Biserica a fost ulterior distrusă de către tătari în 1241, în prima lor incursiune în Ţara Bârsei. Urmele vechii biserici au fost identificate cu ocazia ridicării casei aflate la nr. 75 din sat. Spre sfârşitul secolului al XIII-lea, comunitatea săsească creşte odată cu venirea în localitate a unui nou val de colonişti. Ca urmare, sătenii construiesc o a doua biserică în jurul anului 1280 în interiorul fortificat al teutonilor. Numele iniţial al bisericii a fost Heling Kreuz Kirche, în traducere Biserica Sfintei Cruci, numele fiind sugerat de forma bisericii de cruce latină care avea axa centrală mai lungă ca cea a braţelor laterale. Ulterior, hramul bisericii a fost schimbat, edificiul religios fiind închinat Sfintei Maria. Prima menţiune documentară cu acest hram este datată în anul 1447 într-un document în care se spune că Iancu de Hunedoara a donat bisericii veniturile unei mori de pe râul Homorod.

Biserica a fost renovată adeseori ca urmare a distrugerilor care au afectat-o cu ocazia năvălirilor popoarelor nomade precum şi cutremurelor, din care se remarcă cel din 1838. Renovările poartă amprenta epocilor în care s-au efectuat, astfel că, deşi stilul general este goticul târziu, se mai pot vedea elemente ale stilului romanic în care a fost ridicată iniţial. Se pot vedea, de asemenea, bazoreliefuri decorative, numite Bestiarii, în stil cistercian, ordin monahal de care a aparţinut biserica după anul 1240. Altarul prezintă scena vindecării leprosului de către Iisus, el fiind realizat în secolul al XIX-lea de către pictorul braşovean Friedrich Mieß. În biserică se mai păstrează o orgă datată în secolul al XIX-lea. De asemenea, aici s-a păstrat biblia lui Luther, scrisă în ediţia Princeps. Biblia a fost adusă în Feldioara de către Honterus, reformatorul saşilor din Ţara Bârsei.

Obiectivul nu poate, momentan, sa fie vizitat.

Lasă un comentariu