Ansamblul de bordeie sezoniere – Brodina

COD LMI: SV-II-s-B-05532
Content
Gallery
Reviews

Sursa: Primăria Comunei Brodina

Locul ,,La bordeie’’ se află la nord de satul Falcău și este organizat sub forma unui microsat împrăștiat, cu o uliță îngustă care face legătura cu laturile de teren din zonă. Acest sat cu bordeie, iarna nelocuit, oglindește arhitectura tradițională cu case din lemn a satului Falcău din veacul trecut.

Pe plan local, aceste construcții poartă denumirea de ,,bordeie’’. Ele au o funcțiune sezonieră și se găsesc pe dealul din preajma pârâului Ciumârnar, în zona fânețelor, e pante de teren mai accentuate. Acestea sunt întrebuințate sau locuite în perioadele de cosit și recoltare a fânului. Cele mai multe construcții aparțin celei de-a doua jumătăți a secolului XIX, iar multe construcții au trăsături ce țin de sec. XX. Cu toate că aceste gospodării au forme reduse ca dimensiuni, se întâlnesc toate varintele din seria de locuințe cu o cameră sau două camere.

Bordeiul este destinat pentru perioade mai lungi de timp si sunt dotate cu strictul necesar pentru desfășurarea activităților gospodărești.

Lasă un comentariu