Ansamblul bisericii medievale ,,Sfânta Troiță” – Izvorul Dulce

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Călător prin România

Ansamblul bisericii medievale „Sf. Treime” este compus din biserica si clopotnita si este declarat monument istoric, fiind inscris in Patrimoniul cultural national al Romaniei si in Repertoriul Arheologic National.

Ridicat în anul 1813, pe moşia şi din osteneala logofătului Nica Musceleanu (ale cărui oseminte sunt aşezate în zidul bisericii) şi a vistierului Constantin Sărăţeanu, în vremea domnitorului Gheorghe Caragea, lăcaşul de cult a fost sfinţit de D.D. Constandie – Episcopul Buzăului. În ultimele două veacuri a trecut prin mai multe reparaţii: în anul 1880, după cutremur, a fost „întărită”  prin osârdia urmaşilor ctitorilor şi a enoriaşilor, în anul 1922 – de către Constantin Sărăţeanu – strănepotul ctitorului şi de către enoriaşi. În anul 1956, în clopotniţa bisericii a fost aşezat un clopot nou ce cântăreşte 216 kg.

Biserica mai păstrează şi astăzi pisania veche, scrisă în chirilică, alături de pisania nouă unde se mai menţionează şi faptul că a fost grav avariată de cutremurul din 1977. La fel şi clopotniţa. Lucrările de reparaţie generală au început în anul 1987 şi au fost finalizate în anul 2000 când, la 5 noiembrie, a avut loc resfinţirea lăcaşului.

Lasă un comentariu