Muzeul Răzeşilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat – Prăjești

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Primăria Comunei Măgirești

Găzăria a fost pe aceste meleaguri un mod de viață, influențând specificul familiei tradiționale. Ideea organizării acestui muzeu s-a născut odată cu înfiinţarea Fundaţiei Culturale „Urmaşii Răzeşilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat” în anul 2008, care şi-a fixat ca obiective protejarea, salvarea şi valorificarea monumentelor naturale, de cultură populară, tradiţională şi istorică.  În muzeu au fost adunate obiecte originale (nu reproduceri) care au aparținut lucrătorilor la cele mai vechi sonde de păcură din Moldova (găzarii de pe Valea Tazlăului Sărat). Muzeul are următoarele secţiuni:

  • mini-secțiunea de arheologie și numismatică – care conține vestigii ale culturii Cucuteni și monede din tezaure descoperite în zonă;
  • mini-secțiunea de documente și acte administrative –  legate de activitatea de cărăușie a găzarilor;
  • mini-secțiunea de etnografi –, în care se regăsesc obiecte din gospodăria tradițio­nală (bucătăria răzeșilor găzari), dar și legate de ocupațiile casnice ale femeilor (camera meșteșu­gurilor);
  • mini-sec­­țiunea de obiecte religioase unde se regăsesc  cărți bisericești, precum și o colecție de icoane pe lemn;
  • mini-secțiunea de învăță­mânt – se găsesc manuale școlare de la sfâr­șitul secolului XIX și începutul veacului trecut);

Colecția muzeului este completată de o secțiune în aer liber, cu obiecte ce reflectă ocupațiile răzeșului găzar (dulgherit, fierărie, munci agricole, cărăușie) și chiar o căruță cu coviltir cu care găzarii obișnuiau să umble în călătoriile lor prin ţară, pentru a-și vinde păcura. Lângă această secțiune a fost reconstituită o instalație tradițională de extras păcură, o „hecnă”, cum i se spune în zonă.

În muzeu se găsesc și documente și obiecte rare, cum ar fi:

  • Planul desfacerii moșiilor Măgirești și Pră­jești întocmit de „gheometrul satului” (cel care se ocupa de cadastru) în 1856, folosind ca unitate de măsură „palma domnească”;
  • un Antimis din 1844 de la Biserica din Valea Arinilor, un Chivot miniatural pentru împărtășit soldații pe front.

În incinta muzeului se organizează frecvent manifestarea tradițională „Personalități ale culturii române în dialog cu răzeșii găzari” la care  au participat personalități cum ar fi: Florin Piersic, Dorel Visan, Gheorghe Dumitroaia, I.P.S. Ioachim Giosanu, Ion Muscalu etc.

Lasă un comentariu