Școala de ucenici – Municipiul Hunedoara

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Delia Maria Tatu si Ioan Bodochi – Muzeografi la Muzeul Castelul Corvinilor

În luna mai 1938, cu sprijinul Ministerului Muncii – sub a cărui îndrumare şi control va funcţiona – a fost inaugurată Şcoala de Ucenici din Hunedoara. Incinta şcolii avea o suprafață de 6000 m2, iar suprafaţa clădită de 1000 m2. Şcoala dispunea de 7 săli de clasă cu o suprafaţă de 420 m2, un laborator de fizică şi chimie cu o suprafață de 45 m2 şi un muzeu de mineralogie cu suprafaţa de 56 m2. Dispunea de spații separate pentru cancelaria profesorală, direcțiune, secretariat, contabilitate şi administrație, toate la un loc, cu suprafața de 95 m2.

Localul şcolii se afla în incinta Combinatului Siderurgic şi este cunoscut sub denumirea de „Blocul CFU”.

În şcoală locuiau directorul şcolii şi doi pedagogi. Toți elevii erau interni. Localul internatului forma un corp comun cu cel al şcolii. Dispunea de 7 încăperi pentru dormitoare, cu o suprafață totală de 315 m2 , 2 încăperi pentru spălător cu 72 de chiuvete, spălătorul având în total o suprafață de 120 m2. Exista o infirmerie cu 4 camere cu o suprafaţă totală de 120 m2. Din cele 4 camere, una era pentru consultații şi una pentru izolare. Baia era compusă din 2 încăperi cu vană şi o încăpere cu 32 de duşuri. Mai existau 19 camere pentru locuit, toate în suprafaţă de 380 m2, dintre care una era cameră de oaspeți. Spălătoria era compusă din două camere la subsol şi una pentru călcat rufe, la mansardă. În acelaşi corp de clădire cu şcoala şi internatul era şi cantina şcolară. Ea cuprindea o bucătărie cu 2 maşini de gătit, o cameră pentru pregătirea legumelor şi alimentelor, o cameră pentru spălat vesela şi o magazie pentru alimente. Bucătăria cu anexele sale aveau o suprafață de 112 m2, iar sala de mese avea 180 m2. Şcoala nu avea sală de gimnastică şi nici sală festivă, dar condițiile de viață şi de învățătură erau incomparabil superioare celor din perioada anterioară.

Laboratorul de fizică şi chimie va fi dotat cu material didactic bogat: maşină electrostatică (Whimshurst), butelie Leyda, generator electric, tuburi Geissler, aparat Morse, voltametru, alcoolmetru, barometru, termometru, aparate optice, balanţe, diapazoane, etc.

Clădire are o arhitectură în stil neo românesc, influențele caselor țărănești manifestatându-se prin ornamente și elemente folosite sub diverse interpretări, dar care își păstrează originea. Printre elemente care ies în evidenţă se numără foișorul, arcatura trilobată, stâlpi de lemn, o tratare a cornișei ca o streașină obișnuită a unei case țărănești, includerea acoperișului în imaginea fațadei ca element de ornament, marchize sculptate din lemn, precum și folosirea țiglei de ceramică. Ornamente des folosite sunt nodurile și frânghiile, coloanele răsucite, printr-o ceramică smălțuită policromă. In perioada anilor 1950 în clădirea şcolii au funcţionat birourile Căilor Ferate Uzinale, iar ulterior Biroul Personal.

După privatizarea S.C. Siderurgica S.A, în anul 2003, clădirea a intrat în proprietatea Arcelor Mittal Hunedoara.

Lasă un comentariu