Casa Contra din Vama – Negreşti-Oaş

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Centrul Naţional de informare şi promovare turistică Negreşti-Oaş (text) si oasmuseum.ro (foto)

Vama este o cunoscută localitate prin produsele sale ceramice, care perpetuează vechiul obicei dacic al olăritului. Aşezată în sudul Ţării Oaşului, pe şoseaua ce leagă Satu Mare de Sighet, chiar înainte de intrarea în Negreşti-Oaş, comuna Vama a fost un important centru de ceramică, unde smalţul asociat cu motive, culori şi procedee noi a apărut de timpuriu, sub influenţa ceramicii bizantine. Produsele ceramice din acest centru pot sta alături de binecunoscutele vase de Hurezu, Obiga etc., valoarea lor fiind dată de perfecţiunea tehnicilor de olărit folosite de meşteri, de formele caracteristice ale vaselor şi de ornamentaţia specifică.

Casa familiei Contra din satul Vama a fost construită pe la jumătatea primului deceniu al secolului 20. A fost cu siguranţă una dintre primele case de asemenea mărime construite în Ţara Oaşului. De remarcat frumuseţea stâlpilor şi a arcadelor de la târnaţ, unde meşterul a ştiut să evite cu o intuiţie excepţională orice simetrie. În casă se află atelierul-şcoală de olărit, un proiect prin care se încearcă salvarea de la dispariţie a celebrului centru de olărit de la Vama, unde a mai rămas acum un singur olar. Periodic, în acest atelier, sub atenta îndrumare a meșterului olar, se desfășoară ateliere școală de olărit pentru copii, prin aceste activități încercându-se salvgardarea patrimoniului cultural imaterial al zonei și perpetuarea unui meșteșug străvechi – olăritul.

Lasă un comentariu