Bustul ,,Vasile Pârvan” – Municipiul Constanța

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Audiotravelguide

Situat la intrarea în Parcul Arheologic, către bulevardul Ferdinand, bustul lui Vasile Pârvan a fost dezvelit în anul 1957 şi este opera sculptorului Ion Irimescu.

Vasile Pârvan (1882 – 1927) a fost unul dintre marii arheologi români, de numele căruia se leagă cele mai importante descoperiri legate de istoria Dobrogei şi a oraşului Constanţa. El a condus cercetări arheologice în diferite regiuni ale ţării ca director al Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti, ca membru al Academiei Române – secţia istorică şi al Comisiunii monumentelor istorice. A studiat  complexul arheologic de la Adamclisi şi treptat, prin cercetările întreprinse, a ajuns să cunoască îndeaproape întreaga regiune Dobrogea şi  să aducă date preţioase în problema începuturilor civilizaţiei greceşti în oraşele pontice.

În trei campanii arheologice, a scos la lumină zidurile puternicei fortăreţe de la Histria. Cercetările sale au constituit baza documentară pentru mai multe studii româneşti şi străine asupra istoriei vechilor colonii greceşti de pe ţărmurile Mării Negre.

Vasile Pârvan a avut un rol deosebit în crearea noii școli românești de arheologie. El a organizat Școala română din Roma, instituție pentru perfecționarea tinerilor arheologi și istorici, și a inițiat și condus apariția anuarelor acesteia „Ephemeris Dacoromana”  și „Diplomatarium Italicum”, precum și prima serie a revistei „Dacia”.

Lasă un comentariu