Biserica Ortodoxă Sârbă ,,Câmpia” – Baziaș

Content
Gallery
Reviews

Sursa: Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Socol

Biserica apare, pentru prima data, in cadrul documentelor, in anul 1755. Documentele ne prezinta un lacas de cult construit din nuiele impletite si era acoperita cu sindrila cu turn de lemn. Aceasta a fost demolata in anul 1847, iar in locul ei, in anul 1873, a fost construita o cruce de piata ce amintea de ea.

Biserica actuală a fost zidită în aproprierea celei vechi , în anii 1846-1847 , în exterior sub formă de navă iar în interior sub formă de cruce , boltită cu cărămidă cu obsida altarului în arc de cerc , cu stâlpi masivi care susțin turnul baroc ( clopotniță cu trei clopote ). Hramul bisericii este Praznicul Sfântul Proroc Ieremia votiv se prăznuiește Sfânta Parascheva din Târnova.

Interiorul bisericii a fost definitivat în 1913. Lucrările de tâmplărie , sculptură și de placare cu aur au fost executate de Milivoj Brandic, după proiectele elaborate de Ivkovic. Tronurile au fost sculptate de Iosif Busioc. Pictura i-a fost încredințată pictorului academician deja vestit, Stevan Aleksic, care realiza atunci după un deceniu consacrat de pictură , ultima sa lucrare într-o biserică. Iconostasul este unul de tip înalt , dar datorită spațiului oferit de arcada altarului tematica i-a fost redusă. Șirul icoanelor împărătești se deschide la nord cu icoana Sfântului Proroc Ieremia ce pare a fi cea mai expresivă , poate și din cauză că se regăsește în această poziție doar în biserica din Câmpia .

Biserica fiind construită în perimetrul cimitirului existent în jurul bisericii de odinioară , lespezile și monumentele funerare au fost preluate și înglobate în treptele ușii de acces dinspre vest, poate ca simbol al continuității.

Reparații mai importante asupra exteriorului clădirii s-au întreprins în anul 1973 și 1990.

Lasă un comentariu