• General
 • Itinerariu
 • Excursia include
 • Pareri
 • Intrebari

Sursa: Biblioteca Universitatii Tehnice ,,Gheorghe Asachi”

În Moldova anului 1562 are loc prima încercare de a pune bazele a ceea ce va deveni, mult mai târziu, învăţământul superior, prin înfiinţarea Şcolii Latine de la Cotnari. Doar în 1813 învăţatul Gheorghe Asachi înfiinţează prima şcoală de ingineri hotarnici şi ingineri civili cu predare în limba română. Această şcoală poate fi considerată nucleul învăţământului tehnic superior din Moldova. În continuare, şcoala se dezvoltă în cadrul Academiei Mihăilene (1835) şi, ulterior, în cadrul Universităţii din Iaşi, înfiinţate în anul 1860.

La 28 octombrie 1860 a avut loc la Iaşi ceremonia de inaugurare a localului universităţii, local cumpărat de stat de la Ruxandra Roznovanu cu suma de 18.000 lei şi complet renovat de arhitectul Ştefan Emilian, cu sediul pe strada Universităţii. Inaugurarea a avut loc în prezenţa domnitoru lui Alexandru Ioan Cuza. Foarte curând acest imobil, cu un total de 26 de încăperi, 4 beciuri la subsol şi “atenanse” compuse din 20 de încăperi s-a dovedit neîncăpător pentru a adăposti funcţiunile legate de universitate (Facultatea de Drept, Facultatea de Litere, Facultatea de Ştiinţe, cabinetul de Mineralogie, Şcoala de bellarte şi Muzeul, Aula, cancelariile Rectorului şi profesorilor), astfel încât, în aprilie 1886 s-a acordat un credit destinat construirii unei clădiri pentru Universitatea din Iaşi, alegându-se un teren din dealul Copou.

Clădirea noului Palat al Universităţii construit în B-dul Copou a fost realizată după proiectele arhitectului francez Louis Blanc, stabilit în România, care a ales formele ecletismului ce domina arhitectura Europei acelui timp şi în special cele ale academismului de şcoală franceză. Construcţia clădirii a început în anul 1892, dar solemnitatea punerii pietrei de temelie a Palatului Universităţii din Iaşi s-a desfăşurat pe 23 mai 1893. Lucrările de construcţie au durat 4 ani, solemnitatea inaugurării noului palat desfasurandu-se în perioada 20-23 octombrie 1897. După 1918, Universitatea îşi diversifică facultăţile şi are astfel din ce în ce mai multă nevoie de spaţiu pentru săli de curs şi seminarii, laboratoare, biblioteci. Extinderea a fost proiectată de I.G. Pompilian în acelaşi stil eclectic ca şi Palatul iniţial. Construcţia extinderii a început la 5 august 1929, iar la lucrări a participat arhitectul Th. Vasilescu. Din 1933 până în 1942 universitatea ieşeană s-a numit Universitatea Mihăileană, după care denumirea s-a schimbat în Universitatea Cuza -Vodă. La 8 august 1933 s-a făcut recepţia definitvă a corpului de clădire început în anul 1929. Sala de lectură a Bibliotecii Centrale, înfiinţată în anul 1948, a fost reparată parţial în 1951 – când au fost date în folosinţă 100 locuri, şi refăcută în întregime în 1995, necesitând lucrări de restaurare după cutremurele din 1977 şi 1990.

La începutul anului 1948 , în sala bibliotecii din Palatul Universităţii a luat fiinţă Biblioteca centrală a Institutului Politehnic “Gh. Asachi”, prin unirea bibliotecilor catedrelor de chimie organică, fizică, a laboratoarelor de specialitate cu Biblioteca Seminarului matematic, reunind un fond modest de 12.000 unităţi de bibliotecă, cărţi şi reviste, cu o singură sală de studiu cu 10 locuri existente în sala Seminarului matematic. În perioada 1948-1968, a existat o preocupare continuă pentru dezvoltarea fondului de publicaţii, care s-a concretizat în mai multe strategii. Una dintre acestea a fost preluarea fondului de publicaţii de la alte biblioteci. Astfel, în anul 1955 se preiau şi colecţiile fostelor biblioteci ale Institutul de Industrie uşoară din Bucureşti, care s-a mutat la Iaşi – cca 22.000 volume, precum şi cele ale Institutului de Ştiinţe economice şi planificare – cca. 6.000 volume, iar în 1962 şi pe cele de la biblioteca Facultăţii de Îmbunătăţiri funciare – 7.500 volume, ajungându-se la 74.500 volume. În continuare s-a înregistrat o creştere substanţială a fondului de documente al bib liotecii, astfel încât în anul 1968, s-a ajuns la cca. 300.000 volume, din care 180.466 titluri cărţi, 2.900 titluri periodice româneşti şi străine, standarde de stat, în majoritate cu caracter tehnic. Ca urmare a dezvoltării Institutului, care de la un n umăr iniţial de 3 facultăţi a ajuns în 1968 la 6 facultăţi, a crescut în mod corespunzător numărul sălilor de lectură şi al locurilor în săli: funcţionau 4 săli de lectură cu o capacitate de 600 locuri, la care trebuie adăugate şi cele 144 locuri din sălil e de lectură de la căminele Institutului astăzi desfiinţate.

În acelaşi an, 1968, Biblioteca deţinea spaţii în trei clădiri (Corpurile A,B,C) ale Institutului: sala de lectură din corpul A, cu 250 locuri; sala de lectură din corpul B, cu 350 de locuri; sala de lectură din corpul C, cu 24 de locuri; sala de lectură din Complexul studenţesc “Codrescu”. Punctele de bibliotecă, în număr de 62, funcţionau pe lângă catedrele şi laboratoarele Institutului. În următorii zece ani, 1968 1978, Biblioteca se extinde şi dispune de 8 unităţi, 3 depozite şi 45 de puncte de bibliotecă, cu un număr total de 1.050 de locuri. În perioada 1984 – 1986, s-au înfiinţat 6 biblioteci filiale, 5 din ele funcţionând şi astăzi în cadrul facultăţilor de profil (pe Splai Bahlui), când a început şi acţiunea de desfiinţare a punctelor de bibliotecă, fondul fiind repartizat la fililalele nou înfiinţate. În noiembrie 1998, se înfiinţează o nouă bibliotecă, Biblioteca Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, inaugurată cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani de activitate ai Bibliotecii U.T.Iaşi. De asemenea, în 1998, s-a înfiinţat sala de lectură “Arhitectură”, ce funcţionează în cadrul Bibliotecii de Construcţii şi Instalaţii. Biblioteca s-a dezvoltat permanent în funcţie de structura universităţii, care a evoluat de la un număr de 10 facultăţi şi 2 colegii în 1990, la 11 facultăţi în anul 2009. Întregul fond de publicaţii a fost destinat studiului, pentru toate categoriile de utilizatori, repartizat şi organizat de-a lungul anilor, în funcţie de necesităţile în informarea şi documentarea studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor, precum şi a beneficiarilor externi. Înzestrarea bibliotecii a fost sprijinită cu multă generozitate, prin donaţii de publ icaţii valoroase sau prin asigurarea unor relaţii fructuoase de schimb internaţional, de către profesorii universitari Cezar Antoni-Parteni, Th. Câmpan, C. Ciobanu, D. Mangeron, A. Şesan, academician C. Simionescu.

În prezent, Biblioteca U.T.I. îşi desfăşoară activitatea în 7 biblioteci filiale (Biblioteca Corp A – sediul central şi 6 biblioteci ale facultăţilor de profil), cu săli de lectură, săli de împrumut şi depozite, deţinând un fond total de documente de 962.528 volume – la 31.03.2010 – (522.187 cărţi, 129.332 reviste, 5.042 fond special (CD-uri, DVD-uri, microformate) şi 305.967 documente tehnice (Brevete de invenţii şi Standarde), acoperind un mare număr de specializări din domeniul ştiinţei, tehnologiei, economiei şi legislaţiei. În contextul informaţional mondial, în care informaţia este un produs necesar evoluţiei în toate domeniile vieţii economice, culturale, educaţionale şi de cercetare, bibliotecile în general şi cele universitare în special s -au aflat, in ultimii 15 ani, într-o continuă schimbare, conştiente fiind de misiunea de a căuta noi soluţii pentru implementarea şi valorificarea sistemelor moderne de informare şi docum entare, de comunicare, de selectare şi dirijarea informaţiei către utilizatori.

Share sau like daca ti-a placut articolul:

Bulevardul Carol I, numarul 11, Municipiul Iași

Nu sunt detalii.

Share sau like daca ti-a placut articolul:
 1. :

  articolul e interesant, dar stiu din proprie expierenta ca biblioteca nu e vizitabila, deci nu ne mai amagiti ca ar fi obiectiv turistic !

  • :

   Buna ziua! Nu am spus ca este vizitabila, ci vrem sa aratam lucrurile interesante pe care le avem in tara. Ea poate fi luata in calcul ca si un obiectiv turistic … vizitabil la exterior.

Add a review

Nu sunt detalii